ป้ายประกาศ

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร X-Y

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร X-Y

ไทยสามก๊ก และ คุณ Rumlaesin

ได้รวบรวมรายชื่อตัวละครจากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยพร้อมทั้งระบุกลุ่มที่คนเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับ ลองดูกันได้ตามใจชอบเลยนะครับ

ถ้าหากอยากรู้ประวัติตัวละครก็เชิญได้ที่ ประวัติตัวละครสามก๊กตามที่เราได้แบ่งเอาไว้ รวมตัวละครทั้งหมดในวรรณกรรมสามก๊กมีจำนวนตัวละคร 1,058 ตัวละคร

อักษร X

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Xi Ni เคหลี ม่าน
2 Xi Zheng ขับเจ้ง O
3 Xia Jing เจียเส็ง O
4 Xia Xun แฮซุน O
5 Xia Yun เห้หุย 10ขันที
6 Xiahou Ba แฮหัวป๋า O O ลูกแฮหัวเอี๋ยน
7 Xiahou Cun แฮหัวจุ้น O
8 Xiahou De แฮหัวเต๊ก O
9 Xiahou Dun แฮฮัวตุ้น O
10 Xiahou En แฮหัวอิ๋น O
11 Xiahou He แฮหัวโฮ O ลูกแฮหัวเอี๋ยน
12 Xiahou Hui แฮหัวฮุย O ลูกแฮหัวเอี๋ยน
13 Xiahou Jia แฮหัวเจี๋ย O
14 Xiahou Lan แฮหัวอัน O
15 Xiahou Mao แฮหัวหลิม O ลูกแฮหัวเอี๋ยน
16 Xiahou Shang แฮหัวซง O
17 Xiahou Wei แฮหัวหุย O ลูกแฮหัวเอี๋ยน
18 Xiahou Xian แฮหัวเสียน O
19 Xiahou Xuan แฮเฮาเทียน O น้องแฮหัวป๋า
20 Xiahou Yuan แฮหัวเอี๋ยน O
21 Xiang Chong เฮียงทง O
22 Xiang Ju เซียงกี O
23 Xie Xiong เจียหยง O
24 Xin Chang ซินเป O
25 Xin Ming ซินเบ้ง อ้วนเสี้ยว
26 Xin Pi ซินผี O อ้วนเสี้ยว
27 Xin Ping ซินเป๋ง ฮันฮก,อ้วนเสี้ยว
28 Xing Darong โต๊ะเอ็ง เล่าเตา
29 Xing Zhen สิงเจิน O
30 Xu Chu เคาทู O
31 Xu Ci เคาจู O
32 Xu Gong เค้าก๋อง O
33 Xu Huang ซิหลง O
34 Xu Jing เคาเจ้ง O เล่าเจี้ยง
35 Xu Liu ชีจิ๋วเป๋ง O
36 Xu Rong ซีเอ๋ง ตั๋งโต๊ะ
37 Xu Shao เขาเฉียว ผู้ทำนายโจโฉ
38 Xu Shang ชีเสียง O
39 Xu Sheng ชีเซ่ง O
40 Xu Shu (San Fu) ชีซี(ตันฮก) O O
41 Xu Si เค้ากี๋ ลิโป้
42 Xu Yan สวี่เยี่ยน O
43 Xu Yi เคาหงี O ลูกเคาทู
44 Xu You เขาฮิว อ้วนเสี้ยว
45 Xu Yun เค้าอิ๋น O
46 Xu Zhi เคาจี O
47 Xu Zi ซิจิด O
48 Xue Lan ซิหลัน ลิโป้
49 Xue Li ซีเหล เล่าอิ้ว
50 Xue Qiao สีเกี๋ยว O
51 Xue Rong ซิหยิง O
52 Xue Xu ชีฮู O
53 Xue Yong ชีจ๋อง O
54 Xue Ze ชีเจ๊ก O
55 Xue Zong ซีหอง O
56 Xun Cheng ซุนซิม ฮันฮก
57 Xun Kai ซุนข่าย O
58 Xun Shuang ซุนซอง ตั๋งโต๊ะ
59 Xun Xu ซุนซี O
60 Xun Yi สวินโถ O
61 Xun You เขาฮิว O หลานซุนฮก
62 Xun Yu ซุนฮก O อ้วนเสี้ยว
63 Xun Zheng ซุนเจ้ง อ้วนสุด

อักษร Y

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Ya Dan แงตั๋น เกี๋ยง
2 Yan Baihu เงียมแปะฮอ O
3 Yan Guang ยำก๋ง กองซุนจ้าน
4 Yan Jun เหยียมจุ้น O
5 Yan Liang งันเหลียง อ้วนเสี้ยว
6 Yan Ming ฮันเบ้ง O
7 Yan Pu เงียมเภา เตียวล่อ
8 Yan Xiang เอียมเซียง อ้วนสุด
9 Yan Yan เงียมหงัน O เล่าเจี้ยง
10 Yan Yu เงียมอี๋ เงียมแปะฮอ
11 Yan Yun เงียมอู O
12 Yan Zheng ลำแจ้ง โจรผ้าเหลือง
13 Yan Zhi เงียมจื้อ O
14 Yang Ang เอียวหง เตียวล่อ
15 Yang Biao เอียวปิว ตั๋งโต๊ะ
16 Yang Bo เอียวเป๊ก เตียวล่อ
17 Yang Chou เอียวสิว เตียวเอี๋ยง
18 Yang Dajiang เอียวไต้เจียว อ้วนสุด
19 Yang Fang(Feng) เอียงหอง ม่าน
20 Yang Feng เอียวฮอง อ้วนสุด
21 Yang Fu เอียวฮู O
22 Yang Hong เอียวฮง O
23 Yang Hu เอียวเก๋า O
24 Yang Huai เอียวหวย เล่าเจี้ยง
25 Yang Ji หยังจี้ O
26 Yang Jin หยังจิ้น O
27 Yang Lin เอียวเหลง ฮันเหียน
28 Yang Ling เอียวเหลง O
29 Yang Mi เอียวปิด O
30 Yang Qi เอียวกี O
31 Yang Qiu เอียวฉิว O หันซุย
32 Yang Qun หยังฉุน O
33 Yang Ren เอียวเหียม เตียวล่อ
34 Yang Song เอียวสง เตียวล่อ
35 Yang Xin เอียวหัว O
36 Yang Xiu เอียวสิ้ว O ลูกเอียวปิว
37 Yang Yi เอียวหงี O
38 Yang Zong เอียวจ๋ง O
39 Yang Zuo เอียวจอ กองซุนเอี๋ยน
40 Yi Ji อีเจี้ย O เล่าเปียว
41 Yin Damu อินต้ายบก O
42 Yin Feng อีฟ่ง O
43 Yin Kai อินไก๋ อ้วนเสี้ยว
44 Yin Li อินเล้ ลิโป้
45 Yin Mo อินเบด O
46 Yin Ku สิมเอ๋ง อ้วนเสี้ยว
47 Yin Shang อินเชียง O
48 Ying Shao เองเตียว O
49 Yong Kai ยงคี O ม่าน
50 Yu Fan ยีหวน O อ่องหลอง
51 Yu Ji อิเกียด O นักพรต
52 Yu Jin อิกิ๋ม O
53 Yu Mi อิปิ เล่าอิ้ว
54 Yu Quan อีจ้วน O
55 Yu She ยูสิด อ้วนสุด
56 Yu Song งีสง O
57 Yuan Lin อ้วนหลิม O
58 Yuan Shang อ้วนซง ลูกอ้วนเสี้ยว
59 Yuan Shao อ้วนเสี้ยว อ้วนเสี้ยว
60 Yuan Shu อ้วนสุด O
61 Yuan Tan อ้วนถำ ลูกอ้วนเสี้ยว
62 Yuan Wei อ้วนหงุย อาอ้วนเสี้ยว
63 Yuan Xi อ้วนฮี ลูกอ้วนเสี้ยว
64 Yuan Xing เหยียนจิ้ง O
65 Yuan Yi อ้วนอุ๋ย O
66 Yuan Yin อ้วนอิ๋น หลานอ้วนสุด
67 Yue Chen งักหลิม O ลูกงักจิ้น
68 Yue Ji อองกิด เกี๋ยง
69 Yue Jing งักจิ้น O
70 Yue Jiu งักจิว อ้วนสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *