แผนที่สามก๊ก

แผนที่สามก๊ก มีที่มาจากการที่แผ่นดินจีนเกิดเป็นสามก๊กเมื่อ ครั้นโจโฉตาย โจผีลูกโจโฉได้เป็นที่เซียงก๊กแทน เลยถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้เสียจากราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. 763 แล้วตั้งตัวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ เรียกว่าราชวงค์วุย ฝ่ายเล่าปี่ถือว่าเป็นเชื้อสายราชวงค์ฮั้น ก็ตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั้นขึ้น ณ เมืองเสฉวน ซุนกวนไม่อยากยอมขึ้นแก่โจผีและเล่าปี ก็ตั้งตัวเป็นเอกราชขึ้นที่เมืองกังตั๋งบ้าง ตั้งแต่นั้นมาจีนจึงแตกออกเป็นสามก๊ก คือราชอาณาจักรที่เป็นอิสระต่อกัน อาณาเขตของพระเจ้าโจผีได้นามว่า “วุยก๊ก” อาณาเขตของพระเจ้าเล่าปี่ได้นามว่า “จ๊กก๊ก” อาณาเขตของพระเจ้าซุนกวนได้นามว่า “ง่อก๊ก” เป็นอยู่อย่างนั้นไม่นานเท่าใด พอสิ้นพระเจ้าเล่าปี่ พระเจ้าโจผี พระเจ้าซุนกวนแล้ว เชื้อสายที่รับรัชทายาทสืบมาก็เสื่อมความสามารถลงด้วยกันทั้งสามก๊ก สุมาเจียวซึ่งสำเร็จราชการวุยก๊กปราบจ๊กก๊กได้ก่อน แล้วสุมาเอี๋ยนบุตรชายสุมาเจียวชิงราชสมบัติวุยก๊ก ตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกว่า ราชวงศ์จิ้น พระเจ้าสุมาเอี๋ยนปราบง่อก๊กอีกก๊กหนึ่ง แผ่นดินจีนกับมารวมกันเป็นราชอาณาเขตเดียวสืบมา สิ้นเรื่องสามก๊กเท่านี้ ดังนั้นแผนที่สามก๊กจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงเวลา โดยแบ่งได้ดังนี้

1. พระเจ้าโจผีปฐมกษัตริย์ราชวงค์วุย ครองราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 763 เขตแดนของพระเจ้าโจผีตามแผนที่สามก๊ก คือ มณฑลลิจี มณฑลโห้ลำ มณฑลซันตง มณฑลซันซี มณฑลกังซก กับภาคกลางมณฑลเซียนซี และภาคเหนือมณฑลฮูเป มณฑลเกียงซู มณฑลงางไฝ และภาคกลางกับภาคตะวันตกมณฑลฟงเทียน( มุกเดน ) จนถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือเมืองเกาหลี สืบมาถึงพระเจ้าโจฮวนกษัตริย์ราชวงค์วุยองค์ที่ 5 เสียเมืองแก่กระเจ้าสุมาเอี๋ยนปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิ้น เมื่อปี พ.ศ. 807 จำนวนรัชกาลราชวงศ์วุย 45 ปี

2. พระเจ้าเล่าปี่ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จ๊กฮั่น ครองราชสมบัติเมื่อปี่ พ.ศ. 764 เขตแดนของเล่าปี่ตามแผนที่สามก๊ก คือ มณฑลเสฉวน กับภาคเหนือมณฑลยงลำ มณฑลกุยจิ๋ว และเมืองฮั่นต๋ง มณฑลเซียนซี สืบมาถึงพระเจ้าเล่าเสี้ยน กษัตริย์ราชวงค์ฮั่นองค์ที่ 2 เสียเมืองแก่ราชวงศ์วุย เมื่อปี่ พ.ศ. 806 จำนวนราชกาลราชวงศ์จ๊กฮั่น 43 ปี

3. พระเจ้าซุนกวนปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ง่อ ครองราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 765 เขตแดนของพระเจ้าซุนกวนตามแผนที่สามก๊ก คือ มณฑลเกียงซู มณฑลเจเกียง มณฑลฮูลำ มณฑลฮูเป มณฑลฮกเกี้ยน มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวงซี กับเมืองญวน สืบมาถึงพระเจ้าซุนฮิวกษัตริย์ราชวงศ์ง่อองค์ที่ 5 เสียเมืองแต่พระเจ้าสุมาเอิ๋ยนปฐมกษัตริยราชวงค์จิ้นเมื่อปี พ.ค. 823 จำนวนราชกาลราชวงศ์ง่อ

แผนที่สามก๊ก_2
แผนที่สามก๊ก_2

[smart-grid button_text=”ดูเพิ่ม” lightbox=”magnific-popup” title=”false”]

[/smart-grid]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *