ป้ายประกาศ

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร L-M-N-O

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร L-M-N-O

ไทยสามก๊ก และ คุณ Rumlaesin

ได้รวบรวมรายชื่อตัวละครจากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยพร้อมทั้งระบุกลุ่มที่คนเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับ ลองดูกันได้ตามใจชอบเลยนะครับ

ถ้าหากอยากรู้ประวัติตัวละครก็เชิญได้ที่ ประวัติตัวละครสามก๊กตามที่เราได้แบ่งเอาไว้ รวมตัวละครทั้งหมดในวรรณกรรมสามก๊กมีจำนวนตัวละคร 1,058 ตัวละคร

อักษร L

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Lai Min ไลบิน O
2 Lei Bo ลุยป๊ก อ้วนสุด
3 Lei Tong ลุยต๋อง O เล่าเจี้ยง
4 Lei Xu ลุยฉี เล่าเปียว
5 Li Bie ลิเป๊ก ลิฉุย
6 Li Deng โลหอง อ้วนสุด
7 Li Dian ลิเตียน O
8 Li Du ลิปู O
9 Li Fang ลิฮอง O ลิโป้
10 Li Fu ลิฮก O
11 Li Gu ลิจู O
12 Li Gui ลีกุ๋ย เล่าเปียว
13 Li Hu ลิเฮา O
14 Li Hui ลิอิ๋น O เล่าเจี้ยง
15 Li Jue ลิฉุย ตั๋งโต๊ะ
16 Li Kan ลิขำ หันซุย
17 Li Meng ลิบ้อง ตั๋งโต๊ะ
18 Li Mu ลีหู อ้วนเสี้ยว
19 Li Peng ลิเพง O
20 Li Qiu หลี่ฉิว O
21 Li Qu ลิต๊ก O
22 Li Ru ลิยู ตั๋งโต๊ะ
23 Li Sheng หลีซิน O
24 Li Su ลิซก ตั๋งโต๊ะ
25 Li Teng ลิอ๋อง(ลิหลวง) O ลูกลิเงียม
26 Li Tong ลีถอง(ลิทอง) O
27 Li Xian ลิเซียม ลิฉุย
28 Li Xin ลิหิม O
29 Li Yan ลิเงียม(ลิเหยียม) O เล่าเจี้ยง
30 Li Yi ลิอี้ O
31 Li Yue ลิงัก O
32 Li Zhuan ลิจวน O
33 Li Zong ลิจ๋อง O
34 Liang Gang เลียงกอง อ้วนสุด
35 Liang Ji เลี่ยงกี๋ O
36 Liang Kuan เลงควัน ม้าเฉียว
37 Liang Qian เลี้ยงเขียน O O
38 Liang Xing เหลียงเหง หันซุย
39 Liang Xu เหลียงซี O O
40 Liao Chun เลียวซุน O
41 Liao Hua เลียวหัว O โจรผ้าเหลือง
42 Liao Li เลียวลี่ O
43 Ling Bao เหลงเปา เล่าเจี้ยง
44 Ling Cao เล่งโฉ O
45 Ling Tong เล่งทอง O ลูกเล่งโฉ
46 Liu An เล่าอั๋น O
47 Liu Ba เล่าป๋า O เล่าเจี้ยง
48 Liu Bao เล่าเป๋า O
49 Liu Bei เล่าปี่ O
50 Liu Biao เล่าเปียว O
51 Liu Chan เล่าขำ O ลุกเล่าเสี้ยน5
52 Liu Cheng เล่าเสง O
53 Liu Dai เล่าต้าย O O
54 Liu Dan เล่าตัด O
55 Liu Dao เล่าเอียว O ลูกเล่าเสี้ยน2
56 Liu Du เล่าเตา O O
57 Liu Fan เล่าเฉีย O
58 Liu Fang เล่าฮอง O
59 Liu Fei ลิวฮู กองซุนเอี๋ยน
60 Liu Feng เล่าฮอง O
61 Liu Fu เล่าฮก O
62 Liu Gui เล่ากุ๋ย เล่าเจี้ยง
63 Liu He เล่าเหอ O
64 Liu Hu เล่าเก๋ง O
65 Liu Ju เล่ากี O ลูกเล่าเสี้ยน7
66 Liu Jun เล่ายวน เล่าเจี้ยง
67 Liu Li เล่าลี O ลูกเล่าปี่
68 Liu Lue เล่าเลียก O
69 Liu Mi เล่าปิด O O
70 Liu Min เล่าปิ้น O
71 Liu Ning หลิวหนิง O
72 Liu Pan เล่าผวน O O
73 Liu Pi เล่าเพ็ก O โจรผ้าเหลือง
74 Liu Ping หลิวผิง O
75 Liu Qi เล่ากี๋ ลูกเล่าเปียว
76 Liu Rui เล่ายอย O ลูกเล่าเสี้ยน1
77 Liu Shan เล่าเสี้ยน(อาเต๊า) O
78 Liu Shao เล่าเซียว O
79 Liu Shi หลิวซี O
80 Liu Tao เล่าโต๋ O
81 Liu Wan เล่าอวน O
82 Liu Xi เล่าฮี O ลูกเล่าฮก
83 Liu Xian พระเจ้าเหี้ยนเต้ กษัตริย์
84 Liu Xiang เล่าเหียน O ลูกเล่าเตา
85 Liu Xin เล่าเซียน เล่าเปียว
86 Liu Xu หลิวซิน O
87 Liu Xue เล่าสุน O ลูกเล่าเสี้ยน6
88 Liu Xun เล่าชุน ลูกเล่าเจี้ยง
89 Liu Yan เล่าเอี๋ยน(เล่าเอียง) O
90 Liu Yang เล่าเหยียน O
91 Liu Yao เล่าอิ้ว O
92 Liu Ye เล่าหัว O
93 Liu Yu เล่าหงี O
94 Liu Yue เล่าเอียน O
95 Liu Yung เล่าหยัง O ลูกเล่าปี่
96 Liu Zan เล่าจ้าน O ลูกเล่าสี้ยน4
97 Liu Zang เล่าเบา O
98 Liu Zhang เล่าเจี้ยง O
99 Liu Zhong เล่าจ้อง O ลูกเล่าเสี้ยน3
100 Liu Ziyang เล่าจูเจี๋ยง เตงโป้
101 Liu Zong เล่าจ๋อง ลูกเล่าเปียว
102 Lou Xuan โหลวเสียน O
103 Lou Zibo โหลวจื่อโปว นักพรต
104 Lu Ba ลิปา O ลูกลิบอง
105 Lu Boshe หลีแปะเฉีย โจโฉฆ่า
106 Lu Bu ลิโป้ O
107 Lu Chang ลิเสียง O
108 Lu Dai ลิต้าย O
109 Lu Fan ลิห้อม O อ้วนสุด
110 Lu Gang ลู่คัง O
111 Lu Gong ลีก๋ง เล่าเปียว
112 Lu Ji ลกเจ๊ก O
113 Lu Jing ลู่จิ่ง O
114 Lu Ju ลีกี O
115 Lu Kai ลิคี O
116 Lu Kang ลกข้อง O ลูกลกซุน
117 Lu Kuai ลู่ข่าย O
118 Lu Kuang ลิกอง O อ้วนเสี้ยว
119 Lu Kui หลู่คุย ตั๋งโต๊ะ
120 Lu Meng ลิบอง O
121 Lu Qian ลิยอย O
122 Lu Su โลซก O
123 Lu Weihuang ลิอุยหอง อ้วนเสี้ยว
124 Lu Xiang ลิเซียง O อ้วนเสี้ยว
125 Lu Xu หลูซุน O
126 Lu Xun ลกซุน O
127 Lu Yin ลิหงี O เล่าเจี้ยง
128 Lu Zhao ล่อเจียว O
129 Lu Zhi โลติด อ.เล่าปี่
130 Lu Zhu เล่าจี๋ O
131 Lun Zhi ลุนติด กองซุนเอี๋ยน
132 Luo Tong ล่อถ่ง O

อักษร M-N-O

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Ma Chao ม้าเฉียว O ลูกม้าเท้ง
2 Ma Dai ม้าต้าย O หลานม้าเท้ง
3 Ma Han ม้าหั้น เล่าเจี้ยง
4 Ma Jun ม้ากิ้น O
5 Ma Liang ม้าเลี้ยง O
6 Ma Miao ม้าเชียว O O
7 Ma Midi ม้าหยิด ตั๋งโต๊ะ
8 Ma Su ม้าเจ็ก O
9 Ma Sui ม้าซู่ พ่อม้าเท้ง
10 Ma Teng ม้าเท้ง O
11 Ma Tie ม้าเทียด ลูกม้าเท้ง
12 Ma Wan ม้าอ้วน หันซุย
13 Ma Xiu ม้าฮิว ลูกม้าเท้ง
14 Ma Yan ม้าเอี๋ยน O อ้วนเสี้ยว
15 Ma Yu ม้าฮู O
16 Ma Yun ม้าอี้ O
17 Ma Yuanyi ม้าอ้วนยี่ โจรผ้าเหลือง
18 Ma Zheng ม้าตง O
19 Ma Zhong ม้าต๋ง O
20 Ma Zun ม้าจุ้น O
21 Man Chong หมันทอง O
22 Mang Yachang เงียมเตียง ม่าน
23 Mao Dun เป๊กตุ้น O
24 Mao Jie มอกาย O
25 Meng Da เบ้งตัด O O เล่าเจี้ยง
26 Meng Gongwei เบงคงอุย เพื่อนขงเบ้ง
27 Meng Guang เบงกอง O
28 Meng Huo เบ้งเฮ็ก ม่านอ๋อง
29 Meng Jia เบ้งเจียด พี่ชายเบ้งเฮก
30 Meng Tan เบงทัน O
31 Meng You เบ้งฮิว น้องเบ้งเฮ็ก
32 Meng Zong เบ้งจ๋อง O
33 Mi Dang ปีต๋อง เกี๋ยงอ๋อง
34 Mi Fang บิฮอง O
35 Mi Heng ยี่เอ๋ง O
36 Mi Zhu บิต๊ก O โตเกี๋ยม
37 Miao Ze เบียวเต๊ก O
38 Min Gong บินของ O
39 Morong Lie บัวเหลียด O
40 Mu Lu เจ้าบกลก ม่าน
41 Mu Shun บอกสุ้น O เตียวเอี๋ยง
42 Ning Sui เบงซุย O
43 Niu Fu งิวฮู(หนิวปู่) เขยตั๋งโต๊ะ
44 Niu Jin งิวขิ้ม O
45 Ou Xing คูเสง โจร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *