ป้ายประกาศ

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร H-I-J-K

เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร H-I-J-K

ไทยสามก๊ก และ คุณ Rumlaesin

ได้รวบรวมรายชื่อตัวละครจากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยพร้อมทั้งระบุกลุ่มที่คนเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับ ลองดูกันได้ตามใจชอบเลยนะครับ

ถ้าหากอยากรู้ประวัติตัวละครก็เชิญได้ที่ ประวัติตัวละครสามก๊กตามที่เราได้แบ่งเอาไว้ รวมตัวละครทั้งหมดในวรรณกรรมสามก๊กมีจำนวนตัวละคร 1,058 ตัวละคร

อักษร H-I

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Han Dang ฮันต๋ง O
2 Han Fu ฮันฮก O
3 Han Hao ฮันโฮ O
4 Han Heng ฮันหอง อ้วนเสี้ยว
5 Han Ji หันค่าย O
6 Han Juzi ฮันจูกี๋ อ้วนเสี้ยว
7 Han Meng ฮันเบ๋ง อ้วนเสี้ยว
8 Han Rong ฮันหยง O
9 Han Song ฮันสง เล่าเปียว
10 Han Sui หันซุย O O
11 Han Xian หันเซียม อ้วนสุด
12 Han Xuan ฮันเหียน O
13 Han Yin หันอิ้น อ้วนสุด
14 Han De ฮันเต๊ก O เกี๋ยง
15 Han Qi ฮันกี๋ O เกี๋ยง
16 Han Qiong ฮันเขง O เกี๋ยง
17 Han Xuan ฮันเหียน O
18 Han Yao ฮันเอี๋ยว O เกี๋ยง
19 Han Ying ฮันเอ๋ง O เกี๋ยง
20 Han Zhen อันเจ๋ง O
21 Han Zhong ฮั่นต๋ง โจรผ้าเหลือง
22 Han Zong ฮั่นจ๋ง O
23 Hao Meng หลันเป้ง ลิโป้
24 Hao Zhao เฮกเจียว O
25 He He โอจับ O
26 He Jin โฮจิ๋น O
27 He Man โฮปัน โจรผ้าเหลือง
28 He Meng หลันเป้ง ลิโป้
29 He Miao โฮเบี้ยว O
30 He Ping โฮเป๋ง O
31 He Yan โฮอั๋น O
32 He Yi โฮงี โจรผ้าเหลือง
33 He Yong โหหยอง โฮจิ๋น
34 He Zeng โฮเจ้ง O
35 He Zhi เหอจื๋อ O
36 Hou Cao เฮาโจ ลิโป้
37 Hou Cheng โฮเสง(เฮาเส็ง) ลิโป้
38 Hou Lan เหาลำ 10ขันที
39 Hou Xuan เฮาชวน O หันซุย
40 Hu Ban งอปั้น O อองเซ๊ก
41 Hu Cai โฮจ๋าย O
42 Hu Chier ซกยี ตั๋งโต๊ะ
43 Hu Fen เฮาหุน(ห่อหุน) O
44 Hu Hua โฮหัว O
45 Hu Ji เฮาเจ้(เปงจี๋) O
46 Hu Juer เฮาเฉีย เตียวสิ้ว
47 Hu Lie เฮาเหลก O
48 Hu Miao หูเหมี่ยว O
49 Hu Yuan เฮาเกียน O
50 Hu Zhen โฮจิ๋น ตั๋งโต๊ะ
51 Hu Zhi เฮจิด O
52 Hu Zhong อาวต๋ง O
53 Hu Zong หูซง O
54 Hu Zun โฮจุ๋น(อ้าวจุ๋น) O
55 Hua Jiao หัวเหอ(หองหยก) O
56 Hua Tuo หมอฮัวโต๋ O
57 Hua Xiong ฮัวหยง ตั๋งโต๊ะ
58 Hua Xin ฮัวหิม O O
59 Hua Yong ฮั้วเอ๋ง O
60 Huan Fan ฮวนห้อม O
61 Huan Ji ฮวนกาย O
62 Huan Jia หวนแก O
63 Huan Jie หองไก่ O
64 Huan Yi ฮวนอี O
65 Huang Chenyan ฮองเสงหงัน พ่อตาขงเบ้ง
66 Huang Chong หวนจง O
67 Huang Gai อุยกาย O
68 Huang Hao ฮุยโฮ O
69 Huang Kui อุยกุ๋ย O
70 Huang Quan อุยก๋วน(ห้องกวน) O O เล่าเจี้ยง
71 Huang Shao อุยเซียว โจรผ้าเหลือง
72 Huang Wan อุยอ๋วน ตั๋งโต๊ะ
73 Huang Zhong ฮองตง O ฮันเหียน
74 Huang Zu หองจอ เล่าเปียว
75 Huangfu Kai ฮองฝูข่าย O
76 Huangfu Li ฮองหูเฮียบ O
77 Huangfu Song ฮองฮูสง O
78 Huo Jun งักจุ้น O เล่าเปียว
79 Huo Yi คว้อเก๋อ O

อักษร J-K

ลำดับ รายชื่อ สังกัด
English ไทย วุยก๊ก (Wei) จกก๊ก (Shu) ง่อก๊ก ( Wu ) Other
1 Ji Ling กิเหลง อ้วนสุด
2 Ji Mao เกียดเมา ลูกเกียดเป๋ง
3 Ji Mu เกียดบก ลูกเกียดเป๋ง
4 Ji Ping หมอเกียดเป๋ง O
5 Jia Chong กาอุ้น O ลูกกากุ๋ย
6 Jia Fan แกหวน กองซุนเอี๋ยน
7 Jia Hua แกหัว O
8 Jia Kui กากุ๋ย O
9 Jia Xu กาเซี่ยง O ตั๋งโต๊ะ
10 Jian Shuo เกียนสิด 10ขันที
11 Jian Yong กันหยง O
12 Jiang Ban เจียวปั้น O
13 Jiang Bin เจียวปิน O
14 Jiang Gan เจียวก้าน O
15 Jiang Ji เจียวเจ้ O
16 Jiang Qi เจียวกี๋ อ้วนเสี้ยว
17 Jiang Qin เจียวขิม(จิวขิม) O
18 Jiang Shu เจียวสี O
19 Jiang Wan เจียวอ้วน O
20 Jiang Wei เกียงอุย O O
21 Jiang Xian เจียวเอี๋ยน O
22 Jiang Xu เกียงขิม O
23 Jiang Yan เจียวเอี๋ยน O
24 Jiang Yiqu เจียวหงี อ้วนเสี้ยว
25 Jiao Bing เจาเปง O
26 Jiao Bo เจียวเป๊ก O
27 Jiao Chu เจียวเหีย O อ้วนเสี้ยว
28 Jiao Yi เจียวอี้ O
29 Jinhua Sanjie กิมห้วน ม่าน
30 Jin Shang กิมเซี่ยง อ้วนสุด
31 Jin Xiang กิมเซ๊ยง O
32 Jin Xuan กิมสวน O
33 Jin Yi กิมหัน O
34 Ju Gu จองกี๋ อ้วนเสี้ยว
35 Ju Shou ชีสิว อ้วนเสี้ยว
36 Kan Ze งำเต๊ก O
37 King Kebi Neng ห่อปี่ กษัตริย์เกี๋ยง
38 Kong Rong ขงหยง O O
39 Kong Xiu ขงสิ้ว O
40 Kong Yu คงหยิบ เล่าเปียว
41 Kong Zhou ขงมอ O
42 Kuai Liang เกงเหลียง เล่าเปียว
43 Kuai Yue เกงอวด เล่าเปียว
44 Kui Gu อุยก้อ เตียวเอี๋ยง
45 Hu Ji เฮาเจ้(เปงจี๋) O
46 Hu Juer เฮาเฉีย เตียวสิ้ว
47 Hu Lie เฮาเหลก O
48 Hu Miao หูเหมี่ยว O
49 Hu Yuan เฮาเกียน O
50 Hu Zhen โฮจิ๋น ตั๋งโต๊ะ
51 Hu Zhi เฮจิด O
52 Hu Zhong อาวต๋ง O
53 Hu Zong หูซง O
54 Hu Zun โฮจุ๋น(อ้าวจุ๋น) O
55 Hua Jiao หัวเหอ(หองหยก) O
56 Hua Tuo หมอฮัวโต๋ O
57 Hua Xiong ฮัวหยง ตั๋งโต๊ะ
58 Hua Xin ฮัวหิม O O
59 Hua Yong ฮั้วเอ๋ง O
60 Huan Fan ฮวนห้อม O
61 Huan Ji ฮวนกาย O
62 Huan Jia หวนแก O
63 Huan Jie หองไก่ O
64 Huan Yi ฮวนอี O
65 Huang Chenyan ฮองเสงหงัน พ่อตาขงเบ้ง
66 Huang Chong หวนจง O
67 Huang Gai อุยกาย O
68 Huang Hao ฮุยโฮ O
69 Huang Kui อุยกุ๋ย O
70 Huang Quan อุยก๋วน(ห้องกวน) O O เล่าเจี้ยง
71 Huang Shao อุยเซียว โจรผ้าเหลือง
72 Huang Wan อุยอ๋วน ตั๋งโต๊ะ
73 Huang Zhong ฮองตง O ฮันเหียน
74 Huang Zu หองจอ เล่าเปียว
75 Huangfu Kai ฮองฝูข่าย O
76 Huangfu Li ฮองหูเฮียบ O
77 Huangfu Song ฮองฮูสง O
78 Huo Jun งักจุ้น O เล่าเปียว
79 Huo Yi คว้อเก๋อ O

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *