อุทยานสามก๊ก-08

อุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก-08
อุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊ก หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์เมืองพัทยา อุทยานสามก๊ก เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นตามแนวความคิดของ คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง หนึ่งในนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยคุณเกียรติมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณ ค่าของศิลป วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และดื่มด่ำกับความสวยงาม นอกจากนี้แล้วคุณเกียรติยังมีเจตนารมณ์ ที่จะใช้สถานที่แห่งนี้หารายได้เพื่อนำกลับไปตอบแทนแก่สังคม และแผ่นดินไทยที่ท่านได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่

คุณเกียรติได้ลาจากโลกนี้ไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 โดยยังมิได้เริ่มก่อสร้างโครงการตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ คุณ ชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง บุตรชายคนโตของคุณเกียรติได้เป็นผู้สานฝันของคุณพ่อจนเป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวทันที

โครงการอุทยานสามก๊ก นี้ได้ถูกออกแบบโดยอาจารย์ จากกรมศิลปากร คือ อาจารย์ ธีรวัลย์ วรรธโนทัย อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ และอาจารย์วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร ซึ่งการออกแบบนี้ได้ยึดหลักของสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะ และวัฒนธรรมไทย-จีน มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจีน มีการนำเสนอเรื่องราวของพงศาวดารจีนเรื่อง “ สามก๊ก ” และข้อคิด คำสอนต่างๆที่คุณเกียรติได้ถ่ายทอดเอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง

ทางตระกูลศรีเฟื่องฟุ้งได้ตั้งวัตถุประสงค์หลักของโครงการอุทยานสามก๊ก ไว้สามประการดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม และเรื่องราวต่างๆของไทยและจีน

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ทางการศึกษา ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย

3. เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยผ่านมูลนิธิศรีเฟื่องฟุ้ง

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2545 เป็นปีแรกที่โครงการอุทยานสามก๊กได้เปิดตัวออกสู่สาธารณชน ทางตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ภายใต้การนำของ คุณบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ได้ใช้วันตรุษจีนปีม้าทอง เป็นวันเปิดประตูสวรรค์ของโครงการฯ โดยได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งท่านคือบุคคลผู้ให้การสนับสนุนแก่คุณเกียรติและครอบครัวมาโดยตลอด มาเป็นประธานในพิธี

โดยในขั้นต่อไปโครงการอุทยานสามก๊กจะมี การจัดทำพิพิธภัณฑ์สามก๊กที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษารายละเอียดต่างๆของพงศาวดารเรื่องนี้ และนอกจากนั้นแล้วอุทยานสามก๊กยังจะจัดให้มีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ตามโอกาสและช่วงจังหวะที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

อุทยานสามก๊ก-03
อุทยานสามก๊ก

รายละเอียดของโครงการอุทยานสามก๊ก

อุทยานสามก๊กตั้งอยู่บนพื้นที่ 36 ไร่ สร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2543 โดยมีอาคารสิ่งปลูกสร้างและของที่น่าสนใจ ดังนี้

1. อาคารประธาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดของอุทยานฯภายในอาคารมี 4 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวต่อไปนี้

1.1 ชั้นที่ 1 รูปปั้น ประวัติ ผลงาน ภาพตระกูล และจดหมายเปิดผนึกของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง

1.2 จัดแสดงรูปปั้นตัวเอกในเรื่องสามก๊กเช่น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ขงเบ้ง ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ เตียวเสี้ยน โจโฉ จิวยี่ ซุนกวน สุมาเจียว ฮัวโต๋ รวม 12 รูป ซึ่งมีเพียงชุดเดียวในโลกใช้เวลาออกแบบและสร้าง 8 เดือน โดยช่างปั้นและแกะสลักกระเบื้องเคลือบที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

1.3 ชั้นที่ 2 และ 3 ภาพเขียนสีน้ำมัน เรื่องราวของขงเบ้ง เขียนลงบนผืนผ้าใบเพื่อให้คงทน และเก็บรักษาได้นานเป็นภาพเขียนผนังยาวถึง 100 เมตร รวม 16 ตอนโดยแบ่งเป็นชั้นละ 8 ตอน วาดโดยจิตรกรชาวจีนซึ่งมีชื่อเสียงชื่อ Zhang Kexin ใช้ เวลาเขียนภาพทั้งหมด 5 ปีเต็ม (1994-1998)

1.4 ชั้นที่ 4 หอพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูปปางประทานพรและมีรูปปั้นพระที่สำคัญอีก 2 รูป คือ พระสังกัจจายน์ และ พระตี่จั่งอ้วง ระเบียงภายนอกเป็นจุดชมวิวของอุทยานฯ

2. อาคารเอนกประสงค์ อยู่ทางด้านซ้ายมือของอาคารประธาน (มองเข้าหาอาคารประธาน) เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม หินอ่อนขาวขนาดใหญ่ปางประทับนั่ง มีความสูง 405 เซนติเมตร ความกว้าง 127 เซนติเมตร หนัก 12 ตัน รอบๆบริเวณองค์ท่านก็มีองค์ปั้นกังไส จากประเทศจีนตั้งเรียงรายอยู่เรียกว่า ท้าวจตุโลกบาลหรือเท้าจตุมหาราช หมายถึงหัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชซึ่งเป็นชั้นแรกในสวรรค์ 6 ชั้น มีหน้าที่ดูและรักษาโลกในทิศทั้งสี่ ได้แก่ท้าวธตรัฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวส

4. ลานไม้โบราณ เป็นลานไม้ที่มีการกลายสภาพไปเป็นหิน ซึ่งมีการจัดวางไว้อย่างสวยงามและกลมกลืนเข้ากับการจัดสนาม

5. อาคารศาลเจ้ากวนอู อยู่ทางด้านขวามือของอาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม (มองเข้าหาอาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม) กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หล่อด้วยเรซิ่นไฟเบอร์กลาส ซึ่งนำแบบมาจากต้นฉบับเดิมที่เหมือนตัวจริงท่านมาก โดยเฉพาะใบหน้าที่ดูเกรงขาม มือถือง้าวไม้สักแกะสลัก

6. ระเบียงจิตรกรรม เป็นระเบียงยาว แบ่งเป็นสองช่วงระเบียง โดยมีความยาวรวม 223.8 เมตร โดยตลอดแนวระเบียงผนังจิตรกรรมภาพวาดกระเบื้องเคลือบดินเผา จากประเทศจีน ที่บันทึกเรื่องราวของตอนสำคัญๆ ในพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 56 ตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลานานกว่า 1 ปี ในการคัดเลือกออกแบบ และสร้างเรื่องราว

อุทยานสามก๊ก-16
อุทยานสามก๊ก

กิจกรรมทั่วไปในอุทยานสามก๊ก

ภายในอุทยานสามก๊กนั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้ผู้ที่มาเยือนได้รับความประทับใจ และความรู้่ ความสนุก กลับบ้านบ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่พร้อมที่จะกลับมาที่แห่งนี้อีกทุกเวลาที่มี เวลาว่าง โดยในตอนนี้กิจกรรมของเรานั้นมีดังนี้

1. แผ่นภาพหินอ่อนที่แสดงเรื่องราวสามก๊กที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมเนื้อเรื่องที่บรรยายเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

2. ชมภาพเขียนสีน้ำมันสามก๊กที่แสดงถึงประวัติของขงเบ้งที่หาชมไม่ได้อีกแล้วในเมืองไทย

3. เดินชมรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมเข้าสู่อินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฏก

4. ชุดของตัวละครในสมัยสามก๊ก(ออกแบบโดยทีมไทยสามก๊กดอทคอม รับประกันความเหมือน^_^)และสามารถใส่ถ่ายภาพได้ที่นี่ที่เดียวในเมืองไทย

5. การชมลูกหินหยิน หยาง ที่สามารถกลิ้งได้ด้วยแรงดันน้ำ พร้อมทั้งรูปปั้นมังกรพ่นน้ำ

6. หอแก้วที่ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พบที่ถ้ำแห่งหนึ่งในลำพูน เพื่อให้ทุกท่านได้สักการะ

7. มาดูรูปปั้นตัวละครสำคัญในเรื่องสามก๊กที่นำเข้ามาจากประเทศจีน

ถ้าคนที่ชอบสามก๊กหรือสนใจสามก๊กได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ^_^

 

[smart-grid button_text=”ดูเพิ่ม” lightbox=”magnific-popup” title=”false”]

[/smart-grid]

[mappress mapid=”7″]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *