หลักสิบประการของโจโฉ

หลักสิบประการของโจโฉ
หลักสิบประการของโจโฉ

หลักสิบประการของโจโฉมีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องเป็นคนมีความเป็นกันเองกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่พูดจาในเชิงดูถูกเหยียดหยามแบบยกตนข่มท่าน

2. ต้องมีใจโอบอ้อมอารี มีความเมตากรุณาหมั่นปรึกษาหารือกับบัญฑิตผู้อาวุโส รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา

3. การบริหารบ้านเมืองและกองทัพจะต้องยึดตัวบทกฎหมาย ด้วยความเข็มแข็งและยุติธรรม ใครผิดต้องได้รับโทษ ใครดีก็ยกย่อง

4. ต้องเป็นคนดูคนออกว่ามีสติปัญญาความสามารถขนาดไหน ใช้คนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน

5. ต้องมีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานมีความสุจริตใจ ไม่นินทาว่าร้ายใครลับหลังให้ผู้อื่นได้ยิน

6. ต้องเป็นคนตัดสินใจเร็ว ไม่รีรอล่าช้า ไม่กล้าสั่งการเพราะกลัวความผิดพลาด

7. ต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เลือกว่าเป็นคนใกล้ชิดหรืออยู่ห่างไกล

8. ต้องไม่เป็นคนหูเบา เชื่อคำนินทาว่าร้ายง่ายๆต้องสอบสวนทวนความให้มีประจักษ์พยานหลักฐานเสียก่อน จึงสั่งลงโทษ

9. ต้องเป็นคนบริสุทธ์ มีเหตุผลต้นปลายรู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก

10. ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เชื่อฟังคำของบัณฑิตถ้าเป็นทหารต้องอ่านตำราพิชัยสงครามอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *