กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

กวนอูไปรับราชการโจโฉ
กวนอูไปรับราชการโจโฉ

กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ มีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนนี้ดังนี้

1. กวนอู

ประวัติโดยย่อ – กวนอูเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่มีนิสัยห้าวหาญ และมีความซื่อสัตย์ ครั้งสงครามชีจิ๋ว เล่าปี่พ่ายแพ้ต่อกองทัพโจโฉยับเยิน กวนอูซึ่งรักษาเมืองแห้ฝืออยู่ถูกกองทัพโจโฉโจมตีอย่างหนัก กวนอูยกทัพออกไปรบนอกเมืองปรากฏว่าถูกกองทัพโจโฉล้อมไว้ทุกทิศทาง ด้วยความจำเป็นที่ต้องดูแลพี่สะใภ้และตามหาเล่าปี่-เตียวหุย พี่น้องร่วมสาบานทำให้ต้องยอมแพ้ในที่สุด

กวนอู
กวนอู

2. เตียวเลี้ยว

ประวัติโดยย่อ – เตียวเลี้ยวเดิมเป็นทหารเอกของยอดขุนศึกลิโป้ มีจิตใจห้าวหาญรักความยุติธรรม หลังจากลิโป้พ่ายแพ้แก่โจโฉ เตียวเลี้ยวก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพของโจโฉ ในครั้งสงครามชีจิ๋ว เตียวเลี้ยวขออาสาไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้มายอมแพ้ (เนื่องจากเตียวเลี้ยวต้องการทดแทนบุญคุณของกวนอู ไม่อยากให้กวนอูต้องมาตายเปล่า เพราะว่า คนที่ช่วยเตียวเลี้ยวไว้เมื่อคราวที่เตียวเลี้ยวโดนโจโฉจับ ก็คือกวนอู ซึ่งได้บอกแก่โจโฉให้ไว้ชีวิตเตียวเลี้ยวในคราวนั้น)

เตียวเลี้ยว
เตียวเลี้ยว

3. โจโฉ

ประวัติโดยย่อ – ผู้สำเร็จราชการของราชวงศ์ฮั่น(ตำแหน่งในตอนนั้น)เป็นคนมีความสามารถยอด เยี่ยมทุกด้าน รักคนมีฝีมือ แต่มีข้อเสียในเรื่องความขี้ระแวง ในครั้งสงครามชีจิ๋ว โจโฉได้สั่งให้กองทัพเข้าตีชีจิ๋วเป็น 5 กองทัพ ทำให้เล่าปี่ต้องพ่ายแพ้ย่อยยับ หลังจากที่เล่าปี่พ่ายแพ้และโจโฉเข้ายึดเมืองแห้ฝือได้แล้ว มีความคิดอยากให้กวนอูเข้ามารับราชการด้วย จึงได้ส่งเตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อม หลังจากกวนอูเข้ามายอมแพ้แล้ว โจโฉก็ได้จัดงานเลี้ยงกวนอูทุกวันไม่ได้ขาด รวมไปถึงมอบม้า เซ็กเทา ม้าชั้นเลิศให้กวนอูอีกด้วย

โจโฉ
โจโฉ

อาวุธที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร

1. ง้าวมังกรเขียว

ลักษณะ : เป็นง้าวใหญ่ทำด้วยเหล็กพิเศษ มีลวดลายมังกรบนยอดง้าว มีน้ำหนัก 82 ชั่ง

ง้าวนิลนาคะ
ง้าวนิลนาคะ

2. ม้าเซ็กเทา

ลักษณะ : เป็นม้าขนสีแดงราวถ่างเพลิง เซ็กเธาว์แปลว่ากระต่ายแดง ตัวยาวเกือบสามเมตรครึ่ง วิ่งได้วันละพันลี้ หรือเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันเส้น ( ยี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้น วาหนึ่งเท่ากับสองเมตร หรือเส้นหนึ่งเท่ากับสี่สิบเมตร 12,000 x 40 = 480,000 เมตร หรือ 480 กิโลเมตร เสียงของม้าเซ็กเธาว์ดังกึกก้องกัมปมาทสะท้านฟ้าสะท้านดิน

ม้าเซ็กเทา
ม้าเซ็กเทา

ข้อมูลเมือง 

1. ชีจิ๋ว(เมืองของเล่าปี่)

ในสามก๊กเรียกว่าเป็น ชิวจิ๋วอีกชื่อหนึ่ง เป็นแคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205 – ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเจียงซู ซานตุง และอันฮุย อำเภอถางเฉิง มณฑลซานตุงในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นน 

เมือง
เมือง

2. ฮูโต๋(เมืองของโจโฉ)

ราชธานี โจโฉเป็นผู้ย้ายราชธานีจากเมืองลกเอี๋ยงไปตั้งที่เมืองฮูโต๋ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 100 ไมล์ ความในสามก๊กว่า “โจโฉได้ฟังดังนั้น ก็มีความยินดี ครั้งเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วทูลว่าเมืองลกเอี๋ยงนี้มีอันตราย จลาจลร้างโรยมาแต่ครั้งตั๋งโต๊ะแล้ว บัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ บ้านเมืองก็มิได้ปรกติ ขัดสนข้าวปลาอาหาร ถ้าจะให้ตกแต่งบ้างเมืองแลค่ายคูประตูหอรบขึ้นเล่า ก็จะลำบากแก่ไพร่พลทั้งปวกนัก แลเมืองฮูโต๋นั้นประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบ อาณาประชาราษฎร์ก็มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ด้วยใกล้เมืองโลเอี๋ยง ถึงมาตรว่าจะมีสงครามก็จะได้ป้องกันสะดวก ข้าพเจ้าขอเชิญเสด็จพระองค์ไปอยู่เมืองฮูโต๋ เห็นขุนนางและราษฎรทั้งปวงจะมีความสุข” เมื่อโจผีถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ได้ย้ายราชธานีไปลกเอี๋ยงชั่วคราว แล้วกลับตั้งฮูโต๋เป็นราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นสวี่ชาง ปัจจุบันคืออำเภอสวี่ชาง ในมณฑลเหอหนาน เป็นศูนย์กลางการผลิตใบยาสูบที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน ตัวเมืองเดิมอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนี้ 

เมืองหลวง
เมืองหลวง

3. แห้ฝือ(เมืองที่กวนอูควบคุม) 

เป็นเมืองอยู่ในแคว้นชีจิ๋ว ของเล่าปี่ อยู่ทางทิศตะวันตกของชีจิ๋ว เดิมลิโป้ก็เคยพ่ายแพ้และถูกจับตัวที่นี่ 

เมือง
เมือง

4. เซียงจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)

เซียงจิ๋ว เป็นชื่อมณฑล ที่อยู่ภายใต้อำนาจของอ้วนเสี้ยวอยู่ทางตะวันตกของกิจิ๋ว

เมือง
เมือง

5. กิจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)

กิจิ๋ว เป็น แคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205–ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอานาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเหอเป่ย ซานสี เหอหนาน ตอนเหนือของแม่น้ำเหลือง ตอนตะวันตกของมณฑลเหลียงหนิง และเหลียวเหอ ปัจจุบันมีอำเภอจี้ ในมณฑลเหอเป่ย เป็นอนุสรณ์ของแคว้นโบราณแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิม ความตอนหนึ่งในสามก๊กว่า “พระเจ้าเลนเต้จึงเลื่อนที่ให้ฮองฮูสงเป็นที่ติจงกุ๋น แปลว่า ทหารสำหรับรักษาพระองค์ ให้กินเมืองบุยจิวด้วย” คำว่า “บุยจิว” ในต้นฉบับภาษาจีน เขียนว่า จี้โจว คือแคว้นกิจิ๋วนี้ ถัดจากฮองฮูสง ฮันฮกเป็นผู้ครองแคว้น ต่อมาอ้วนเสี้ยวแย่งแคว้นกิจิ๋วได้จากฮันฮก ภายหลังโจโฉยกไปปราบอ้วนเสียวยึดแคว้นได้ทั้งหมด

เมือง
เมือง

ส่วนถ้าจะถามว่าได้อะไรจากการอ่าน ผมขอแนะนำให้น้องๆไปอ่านกันดูก่อนนะครับที่ เนื้อเรื่องย่อสามก๊กที่ทางเว็บเราจัดไว้ให้

1. เนื้อเรื่องย่อสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ตอนที่ 1

2. เนื้อเรื่องย่อสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ตอนที่ 2

3. เนื้อเรื่องย่อสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ตอนจบ

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อทีมงานไทยสามก๊กได้เลยครับ 

– เบอร์โทรศัพท์ : 0846653213

– E-Mail : ken-thaisamkok@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ไปทำรายงานได้ที่ปุ่มข้างล่างนี้เลยนะครับ

http://www.thaisamkok.com/Samkok-GuanYu.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *