Tag: จ๊กก๊ก

งอหลัน

งอหลัน (Wu Lan) งอหลันรับราชการอยู่กับเล่าเอี๋ยนและเล่าเจี้ยงแห่งเอ๊กจิ๋ว เมื่อเล่าปี่ยกทัพมาโจมตีเอ๊กจิ๋ว เล่าเจี้ยงได้ส่งงอหลันไปรบป้องกันกองทัพเล่าปี่ แต่งอหลันพลาดท่าเสียทีถูกเตียวหุยนำกำลังเข้าล้อมจับ งอหลันยอมแพ้ ภายหลังจากที่เล่าปี่ยึดครองจากเล่าเจี้ยงได้สำเร็จ งอหลันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ Read more …

งอปั้น

งอปั้น (Hu Ban) เป็นขุนนางวุยก๊กรับราชการอยู่กับอองเซ็ก เจ้าเมืองเอี้ยงหยง หลังจากที่อองเซ็กถูกกวนอูสังหาร งอปั้นก็ได้ไปเข้าร่วมกับกองทัพเล่าปี่และได้อยู่ภายใต้สังกัดของกวนอู

เคาเจ้ง

เคาเจ้ง (Xu Jing) เป็นชาวเมืองยีหลำ รับราชการอยู่กับเล่าเจี้ยง รอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้งยังมีความสามารถในการทำนายดวงชะตา เมื่อเล่าปี่เข้ามาปกครองเสฉวน เคาเจ้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชครู

เคาจู

เคาจู (Xu Ci) เป็นนักปราชญ์ที่ศึกษาลัทธิของเล่าจื๊อ ในปี ค.ศ. 208 ได้เข้ารับราชการในสังกัดของเล่าเจี้ยง เคาจูรับราชการต่อมาจนถึงยุคที่เล่าปี่เข้าปกครองเสฉวนและได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลระบบการศึกษาภายในจ๊กก๊ก

เคหลี

เคหลี (Xi Ni) เป็นนายทหารของลุดตัดกุด เคหลีและเขาอั๋นได้นำกองกำลังทหารเกราะหวายกว่า 30,000 คน โจมตีกองทัพของอุยเอี๋ยนแต่ถูกกองทัพจ๊กก๊กซุ่มโจมตีจนพ่ายแพ้

ขงจี

ขงจี (Gong Zhi) เป็นขุนนางของกิมสวนแห่งเมืองบุเหลง หลังจากเสร็จศึกผาแดงกองทัพเล่าปี่รุกเข้ามาโจมตีหัวเมืองเกงจิ๋วทางใต้ โดยส่งเตียวหุยมาโจมตีเมืองบุเหลง ขงจีได้แนะนำให้กิมสวนยอมแพ้ต่อเตียวหุย กิมสวนไม่พอใจจึงสั่งให้เอาตัวขงจีไปประหารเสียแต่ขุนนางในเมืองต่างขอชีวิตไว้

Read more …

โกเสียง

โกเสียง (Gao Xiang) เป็นนายทหาร 1 ใน 30 คนที่ขงเบ้งคัดเลือกให้ติดตามไปรบทางเหนือกับวุยก๊ก เมื่อครั้งที่สุมาอี้ยกทัพบุกตำบลเกเต๋ง ขงเบ้งได้ให้ม้าเจ๊กไปรักษาตำบลเกเต๋งเอาไว้ และแต่งตั้งให้โกเสียงคุมทหาร 10,000 คนไปรักษาเมืองหลิวเซีย เพื่อรอจังหวะสนับสนุนช่วยม้าเจ๊กที่ตำบลเกเต๋ง 

Read more …

โกเตง

โกเตง (Gao Ding) เป็นเจ้าเมืองอวดจุ้น คิดกบฏต่อพระเจ้าเล่าเสี้ยนแห่งจ๊กก๊ก โดยสมคบคิดกับเบ้งเฮ็กยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองเองเฉียง โดยให้โกเตงร่วมมือกับยงคีเจ้าเมืองเกียมเหลง จูโพเจ้าเมืองโคกุ้น เข้าโจมตีกองทัพจ๊ก

Read more …

กุอั๋น

กุอั๋น (Gou Ai) เป็นแม่ทัพจ๊กก๊ก ในปี ค.ศ. 249 ได้รับคำสั่งพร้อมกับลิหิมให้นำทหาร 15,000 คน ไปก่อสร้างด่านสกัดข้าศึกที่เขากีสาน โดยกุอั๋นตั้งทัพอยู่ฝั่งตะวันออก และ ลิหิมอยู่ฝั่งตะวันตกของเขากีสาน

Read more …

กุยฮิวจี๋

กุยฮิวจี๋ (Guo Youzhi) เป็นเสนาบดีแห่งจ๊กก๊ก มีความภักดีต่อจ๊กก๊กอย่างมาก ภายหลังจากขงเบ้งตาย กุยฮิวจี๋ได้รับตำแหน่งสำคัญในจ๊กก๊ก พร้อมกับ บิฮุย และ ตันอุ๋น