Tag: ราชวงศ์ฮั่น

กองซุนก๋ง

กองซุนก๋ง (Gongsun Gong) เป็น บุตรชายของกองซุนตู้เจ้าเมืองเลียวตั๋ง และ เป็นน้องชายของกองซุนของ เมื่อครั้งที่โจโฉยกทัพมาโจมตีแคว้นกิจิ๋วของตระกูลอ้วน กองซุนก๋ง ได้แนะนำให้กองซุนของ จับตัว อ้วนซง อ้วนฮี ฆ่าเสียเพราะสมัยที่อ้วนเสี้ยวยังไม่ตาย อ้วนเสี้ยวคิดที่จะโจมตีเมืองเลียวตั๋งอยู่เสมอ Read more …

กวนซุน

กวนซุน (Guan Chun) เป็นขุนนางของฮันฮก เจ้าเมืองกิจิ๋ว เมื่อครั้งที่กองซุนจ้านจะยกทัพมาโจมตีเมืองกิจิ๋ว ฮันฮกผู้เป็นเจ้าเมืองไร้ปัญญา คิดว่าตนเองป้องกันเมืองไม่ได้ จึงคิดที่จะส่งสารไปยังอ้วนเสี้ยวเพื่อขอให้อ้วนเสี้ยวยกทัพมาช่วย โดยจะแต่งตั้งให้ กวนซุน เป็นผู้ถือหนังสือไปให้อ้วนเสี้ยว Read more …