Lastest News

เง่าของ

เง่าของ (Wu Kuang) เป็นขุนนางราชสำนักฮั่น รับราชการอยู่กับโฮจิ๋น เมื่อสิบขันทีสังหารโฮจิ๋น เง่าของได้ช่วยอ้วนสุดพังประตูวังเข้าไปพร้อมทั้งสังหารโฮเบี้ยวที่ได้ร่วมมือกับขันทีในการฆ่าพี่ชายตัวเอง

งุยเป๋ง

งุยเป๋ง (Wei Ping) เป็นขุนนางวุยก๊ก ได้ติดตามสุมาอี้ไปออกรบกับขงเบ้ง ในเหตุการณ์ที่เตียวคับถูกกองทัพของขงเบ้งซุ่มโจมตีและกำลังจะพ่ายแพ้ งุยเป๋งได้นำกำลังทหารออกไปช่วยเตียวคับแต่ไม่ทัน กองทัพเตียวคับถูกขงเบ้งทำลายย่อยยับไปแล้ว

งุยเบียว

งุยเบียว (Wei Miao) เป็นแม่ทัพฝ่ายง่อก๊ก เริ่มมีบทบาทหลังจากที่พระเจ้าซุนฮิวได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้แห่งง่อก๊ก โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่พระเจ้าซุนฮิว จากนั้นก็ได้ช่วยพระเจ้าซุนฮิวปราบซุนหลิม

งุยซก

งุยซก (Wei Xu) เป็นนายทหารในสังกัดของลิโป้ ในช่วงที่ลิโป้ใกล้จะพ่ายแพ้ งุยซกและซงเหียนได้ร่วมมือกันหักหลังลิโป้โดยการจับตัวลิโป้ไปให้โจโฉ หลังจากนั้นงุยซกได้ติดตามโจโฉไปรบกับอ้วนเสี้ยว แต่ถูกงันเหลียงสังหาร

งีสง

งีสง (Yu Song) เป็นขุนนางวุยก๊ก ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่สุมาสูเมื่อครั้งที่จูกัดเก๊กยกกองทัพมาล้อมด่ารซินเสียว่า ให้ตั้งมั่นรอให้กองทัพจูกัดเก๊กหมดเสบียงแล้วค่อยยกทัพตามตี

งิวฮู

งิวฮู (Niu Fu) เป็นบุตรเขยของตั๋งโต๊ะ หลังจากตั๋งโต๊ะโดนอ้องอุ๋นและลิโป้สังหาร งิวฮูได้นำทหารจำนวนนึงจะไปล้างแค้น แต่สู้ฝีมือลิโป้ไม่ได้จึงหนีเอาตัวรอด

Read more …

งิวขิ้ม

งิวขิ้ม (Niu Jin) เป็นแม่ทัพวุยก๊กที่รับราชการตั้งแต่สมัยโจโฉจนถึงโจยอย มีความกล้าหาญเหนือนายทหารทั่วไป ในสมัยที่โจโฉยกทัพลงใต้บุกกังตั๋งงิวขิ้มได้ติดตามโจหยินทำการรบ

Read more …

งิมเอ๋ง

งิมเอ๋ง (Ren Kui) เป็นขุนนางจ๊กก๊กในสมัยของเล่าปี่ ได้ติดตามงอหลันและลุยต๋องไปรบที่เมืองปูเต๋าในปี ค.ศ. 218 แต่งิมเอ๋งถูกสังหารในการรบครั้งนั้น

งิมอุ๋ย

งิมอุ๋ย (Cen Wei) เป็นนายทหารฝั่งวุยก๊ก สุมาอี้ใช้ให้ลำเลียงเสบียง แต่พลาดท่าเสียรู้ขงเบ้ง ถูกอองเป๋งทหารเอกของขงเบ้งลอบโจมตี งิมอุ๋ยเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอองเป๋งได้สามเพลง อองเป๋งใช้ทวงแทงงิมอุ๋ยตกม้าตาย ทหารที่ติดตามงิมอุ๋ยมาก็แตกพ่ายไป

งิมหุน

งิมหุน (Cen Hun) เป็นขันทีคนสนิทของพระเจ้าซุนโฮแห่งง่อก๊ก เป็นคนที่ยุให้พระเจ้าซุนโฮลุ่มหลงในความสุขจนไม่สนใจราชกิจ สุดท้ายหลังจากง่อก๊กล่มสลายงิมหุนถูกตัดสินให้ประหารชีวิต