Category: เรื่องย่อสามก๊ก

เรื่องย่อสามก๊ก ตอนที่ 1 นับถอยหลังสู่หายนะ

มหาอาณาจักรฮั่นเป็นสุขมาช้านาน ครั้นถึงแผ่นดินพระเจ้าฮั่นเต้ซึ่งไร้ราชบุตร จึงขอเอาเลนเต้มาเป็นพระราชโอรสบุตรธรรม จน “ พระเจ้าเลนเต้ ” เสวยราชย์ มีพระราชบุตรสององค์ คือ “ หองจูเปียน ” ประสูติจาก “ พระนางโฮเฮา ” อัครมเหสี และ “ หองจูเหียบ ” ประสูติจาก “ นางอองบิหยิน ” พระสนมเอก

Read more …