Category: อ้วนเสี้ยว

จ๊กยี่

จ๊กยี่ (Qu Yi) เป็นแม่ทัพของกองทัพอ้วนเสี้ยว จ๊กยี่ได้รับคำสั่งให้เป็นกองหน้าในการโจมตีกองทัพของกองซุนจ้านที่บุกเข้ามาจนสามารถสังหารยำก๋งนายทหารของกองซุนจ้าน เมื่อกองซุนจ้านเห็นว่าตนเองเริ่มสู้ไม่ได้ กองซุนจ้านจึงสั่งให้ทหารของตนถอยทัพออกจากพื้นที่รบ

Read more …

เงียมเพ็ก

เงียมเพ็ก (Cen Bi) เป็นนายทหารของอ้วนเสี้ยว หลังจากอ้วนเสี้ยวตาย เงียมเพ็กได้รับราชการในสังกัดของอ้วนถำ เมื่อครั้งที่อ้วนถำกับอ้วนซงรบกัน เงียมเพ็กได้เป็นแม่ทัพกองหน้าในการโจมตีอ้วนซง อ้วนซงได้ส่งลิกองออกมารบด้วยเงียมเพ็กได้ห้าเพลง ลิกองใช้ทวนแทงถูกเงียมเพ็กตกม้าตาย

โกหยิว

โกหยิว (Gao Rou) เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งวุยก๊ก โกหยิวเป็นญาติผู้น้องของโกกัน เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว และได้มารับราชการอยู่กับวุยก๊กหลังจากที่โจโฉพิชิตอ้วนเสี้ยวได้ โกหยิวสร้างผลงานไว้กับวุยก๊กมากมายทั้งด้านกฏหมาย ด้านการบริหาร และด้านการทหาร

Read more …

โกลำ

โกลำ (Gao Lan) เป็นแม่ทัพคนสำคัญของอ้วนเสี้ยว ได้รับความไว้วางใจจากอ้วนเสี้ยว เมื่อครั้งที่โจโฉลอบนำกองทัพเข้าโจมตีค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยวที่อัวเจ๋า โดยการส่งให้เตียวคับและโกลำบุกไปโจมตีค่ายหลักของโจโฉ แต่การโจมตีของเตียวคับและโกลำถูกทัพของแฮหัวตุ้นตีแตกพ่าย

Read more …

โกกัน

โกกัน (Gao Gan) เป็นหลายชายอ้วนเสี้ยว ได้รับหน้าที่ให้ดูแลแคว้นเป๊งจิ๋ว ร่วมรบกับอ้วนเสี้ยวหลายครั้ง หลังจากที่อ้วนเสี้ยวพ่ายแพ้แก่โจโฉ โกกันก็ได้รับคำสั่งให้ไปเฝ้าเป๊งจิ๋วให้ดี เมื่อโจโฉยกทัพมาโจมตีเป๊งจิ๋วโกกันได้ยกทหารออกไปรบกับโจโฉ

Read more …

กุยอ้วนจิ๋น

กุยอ้วนจิ๋น (Sui Yuanjin) เป็นนายทหารของอ้วนเสี้ยว ได้รับหน้าที่ป้องกันค่ายเสบียงใกล้กับค่ายกัวต๋อ เมื่อโจโฉบุกโจมตีค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยว กุยอ้วนจิ๋นป้องกันค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยวไม่สำเร็จ สุดท้ายก็ถูกโจโฉจับตัวไปประหาร

กัวเต๋า

กัวเต๋า (Guo Tu) เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของอ้วนเสี้ยว เป็นคนเก่ง แต่ชอบให้คำแนะนำที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ หลังจากอ้วนเสี้ยวตาย กัวเต๋าได้เป็นที่ปรึกษาให้กับอ้วนถำ อีกทั้งยังได้แนะนำให้อ้วนถำยอมแพ้แก่โจโฉอีกด้วย

กวนซุน

กวนซุน (Guan Chun) เป็นขุนนางของฮันฮก เจ้าเมืองกิจิ๋ว เมื่อครั้งที่กองซุนจ้านจะยกทัพมาโจมตีเมืองกิจิ๋ว ฮันฮกผู้เป็นเจ้าเมืองไร้ปัญญา คิดว่าตนเองป้องกันเมืองไม่ได้ จึงคิดที่จะส่งสารไปยังอ้วนเสี้ยวเพื่อขอให้อ้วนเสี้ยวยกทัพมาช่วย โดยจะแต่งตั้งให้ กวนซุน เป็นผู้ถือหนังสือไปให้อ้วนเสี้ยว Read more …