Category: อ้วนเสี้ยว

จ๊กยี่

จ๊กยี่ (Qu Yi) เป็นแม่ทัพของกองทัพอ้วนเสี้ยว จ๊กยี่ได้รับคำสั่งให้เป็นกองหน้าในการโจมตีกองทัพของกองซุนจ้านที่บุกเข้ามาจนสามารถสังหารยำก๋งนายทหารของกองซุนจ้าน เมื่อกองซุนจ้านเห็นว่าตนเองเริ่มสู้ไม่ได้ กองซุนจ้านจึงสั่งให้ทหารของตนถอยทัพออกจากพื้นที่รบ

Read more …

เงียมเพ็ก

เงียมเพ็ก (Cen Bi) เป็นนายทหารของอ้วนเสี้ยว หลังจากอ้วนเสี้ยวตาย เงียมเพ็กได้รับราชการในสังกัดของอ้วนถำ เมื่อครั้งที่อ้วนถำกับอ้วนซงรบกัน เงียมเพ็กได้เป็นแม่ทัพกองหน้าในการโจมตีอ้วนซง อ้วนซงได้ส่งลิกองออกมารบด้วยเงียมเพ็กได้ห้าเพลง ลิกองใช้ทวนแทงถูกเงียมเพ็กตกม้าตาย

งันเหลียง

งันเหลียง (Yan Liang) เป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ชำนาญในการใช้ง้าวเป็นอาวุธ เป็นทหารเอกของอ้วนเสี้ยว ฆ่าซงเหียนกับงุยซก ทหารเอกของโจโฉในระหว่างทำการรบที่ตำบลแปะแบ๊ โจโฉจึงวานกวนอูซึ่งอยู่ด้วยออกไปปราบ กวนอูควบม้าไปด้วยกำลัง งัดเหลียมไม่ทันระวังตัว ก็ถูกกวนอูเอาง้าวฟันคอขาด

เขาฮิว

เขาฮิว (Xu You) เป็นชาวเมืองหนานหยัง มณฑลเหอนนาน เป็นที่ปรึกษาของอ้วนเสี้ยว เป็นผู้เสนอและให้อ้วนเสียวยกทัพไปตีโจโฉ อ้วนเสี้ยวก็ทำตาม เป็นเพื่อนรักของโจโฉมาตั้งแต่วัยรุ่น แต่ถือหน้าที่เป็นสำคัญ จึงไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่อ้วนเสี้ยวอดระแวงสงสัยมิได้หยุด เขาฮิวเสียใจ ถึงกับจะเชือดคอตาย

Read more …

โกหยิว

โกหยิว (Gao Rou) เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งวุยก๊ก โกหยิวเป็นญาติผู้น้องของโกกัน เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว และได้มารับราชการอยู่กับวุยก๊กหลังจากที่โจโฉพิชิตอ้วนเสี้ยวได้ โกหยิวสร้างผลงานไว้กับวุยก๊กมากมายทั้งด้านกฏหมาย ด้านการบริหาร และด้านการทหาร

Read more …

โกลำ

โกลำ (Gao Lan) เป็นแม่ทัพคนสำคัญของอ้วนเสี้ยว ได้รับความไว้วางใจจากอ้วนเสี้ยว เมื่อครั้งที่โจโฉลอบนำกองทัพเข้าโจมตีค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยวที่อัวเจ๋า โดยการส่งให้เตียวคับและโกลำบุกไปโจมตีค่ายหลักของโจโฉ แต่การโจมตีของเตียวคับและโกลำถูกทัพของแฮหัวตุ้นตีแตกพ่าย

Read more …

โกกัน

โกกัน (Gao Gan) เป็นหลายชายอ้วนเสี้ยว ได้รับหน้าที่ให้ดูแลแคว้นเป๊งจิ๋ว ร่วมรบกับอ้วนเสี้ยวหลายครั้ง หลังจากที่อ้วนเสี้ยวพ่ายแพ้แก่โจโฉ โกกันก็ได้รับคำสั่งให้ไปเฝ้าเป๊งจิ๋วให้ดี เมื่อโจโฉยกทัพมาโจมตีเป๊งจิ๋วโกกันได้ยกทหารออกไปรบกับโจโฉ

Read more …

กุยอ้วนจิ๋น

กุยอ้วนจิ๋น (Sui Yuanjin) เป็นนายทหารของอ้วนเสี้ยว ได้รับหน้าที่ป้องกันค่ายเสบียงใกล้กับค่ายกัวต๋อ เมื่อโจโฉบุกโจมตีค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยว กุยอ้วนจิ๋นป้องกันค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยวไม่สำเร็จ สุดท้ายก็ถูกโจโฉจับตัวไปประหาร

กัวเต๋า

กัวเต๋า (Guo Tu) เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของอ้วนเสี้ยว เป็นคนเก่ง แต่ชอบให้คำแนะนำที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ หลังจากอ้วนเสี้ยวตาย กัวเต๋าได้เป็นที่ปรึกษาให้กับอ้วนถำ อีกทั้งยังได้แนะนำให้อ้วนถำยอมแพ้แก่โจโฉอีกด้วย

กวนซุน

กวนซุน (Guan Chun) เป็นขุนนางของฮันฮก เจ้าเมืองกิจิ๋ว เมื่อครั้งที่กองซุนจ้านจะยกทัพมาโจมตีเมืองกิจิ๋ว ฮันฮกผู้เป็นเจ้าเมืองไร้ปัญญา คิดว่าตนเองป้องกันเมืองไม่ได้ จึงคิดที่จะส่งสารไปยังอ้วนเสี้ยวเพื่อขอให้อ้วนเสี้ยวยกทัพมาช่วย โดยจะแต่งตั้งให้ กวนซุน เป็นผู้ถือหนังสือไปให้อ้วนเสี้ยว Read more …