Category: โจรโพกผ้าเหลือง

เตียวก๊ก

เตียวก๊ก (จางเจี่ยว 張角 Zhang Jue หรือ Zhang Jiao) เป็นชาวเมืองกิลกกุ๋น (จวี้ลู่จวิ้น) เป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง มีน้องชายสองคนคือเตียวโป้ (จางเป่า) และเตียวเหลียง (จางเหลียง)

Read more …

เตียวฮ่อง

เตียวฮ่อง (เจ้าหง 趙弘 Zhao Hong) เป็นหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง หลังเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเสียชีวิต Read more …

ฮั่นต๋ง (โจรโพกผ้าเหลือง)

ฮั่นต๋ง (หานจง  韓忠 Han Zhong) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองในหน่วยของเตียวฮ่อง (เจ้าหง) หลังเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเสียชีวิต Read more …

ลำแจ้ง

ลำแจ้ง (เอี๋ยนเจิ้ง 嚴政 Yan Zheng) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองภายใต้การบัญชาของเตียวโป้ (จางเป่า) น้องชายของเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) Read more …

หุยง่วนเสียว

หุยง่วนเสียว (เผยหยวนเซ่า 裴元紹 Pei Yuanshao) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม เป็นโจรโพกผ้าเหลืองในสังกัดของเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง

Read more …

เตียวคี

เตียวคี (จางข่าย 張闓 Zhang Kai) เป็นทหารลูกน้องของโตเกี๋ยม (เถาเชียน) เจ้าเมืองชีจิ๋ว (สวีโจว) เดิมเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง เมื่อกบฏโจรโพกผ้าเหลืองถูกปราบ เตียวคีจึงจำใจมารับราชการกับโตเกี๋ยม

Read more …

โฮงี

โฮงี (เหออี๋ 何儀 He Yi) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม โจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มของโฮงีและอุยเซียว (หวงเซ่า) ทำการปล้นสะดมบริเวณเมืองยีหลำ (หรู่หนาน) และเองฉวน (อิ่งชวน) หรือเอ๊งจิ๋ว (อิ่งโจว)

Read more …

อุยเซียว

อุยเซียว (หวงเซ่า 黃邵 หรือ 黃劭 Huang Shao) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม โจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มของอุยเซียวและโฮงี (เหออี๋) ทำการปล้นสะดมบริเวณเมืองยีหลำ (หรู่หนาน) และเองฉวน (อิ่งชวน) หรือเอ๊งจิ๋ว (อิ่งโจว)

Read more …

เล่าเพ็ก

เล่าเพ็ก (หลิวพี่ 劉辟 Liu Pi) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม เล่าเพ็กได้ร่วมมือกับเพื่อนโจรโพกผ้าเหลืองด้วยกันชื่อก๋งเต๋า (กงตู) นำพรรคพวกก่อความวุ่นวายที่เมืองยีหลำ (หรู่หนาน) Read more …

เปี๋ยนฮี

เปี๋ยนฮี (เปี้ยนสี่ 卞喜 Bian Xi) เป็นชาวเมืองเป๊งจิ๋ว (ปิ้งโจว) เป็นขุนพลของโจโฉ (เฉาเชา) ชำนาญการใช้ลูกขลุบเป็นอาวุธ เดิมเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง ต่อมาเข้ารับราชการกับโจโฉ ได้รับมอบหมายให้เป็นนายด่านของด่านกิสุยก๋วน (ซื่อสุ่ยกวน)

Read more …