Category: โจรโพกผ้าเหลือง

โกเสง

โกเสง (Gao Sheng) เป็นโจรโพกผ้าเหลืองในสังกัดของเตียวโป้ ได้รับคำสั่งให้ไปรบกับกองทัพของจูฮี ซึ่งจูฮีได้ส่งเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยมาเป็นทัพหน้า และได้รบกับโกเสง แต่รบกันยังไม่ทันครบสามเพลงโกเสงก็ถูกเตียวหุยใช้ทวนแทงตกม้าตาย

กวนไฮ

กวนไฮ (Guan Hai) เป็นโจรโพกผ้าเหลืองระดับหัวหน้า ที่ได้รวมตัวต่อต้านทางการในปี ค.ศ. 192 ที่เมืองตู้ชาง ใกล้กับเมืองปักไฮ ทำให้ขงหยงเจ้าเมืองปักไฮ ส่งกองทัพมาปราบ และได้เชิญให้เล่าปี่มาช่วยปราบโจรโพกผ้าเหลืองครั้งนี้ด้วย

Read more …

ก๋งเต๋า

ก๋งเต๋า (Gong Du) เป็นโจรโพกผ้าเหลืองระดับหัวหน้าที่ร่วมก่อกบฏอยู่ในพื้นที่ทางเหนือ และ มีโอกาสได้เข้ามารับราชการกับอ้วนเสี้ยวหลังจากกองทัพโพกผ้าเหลืองทางเหนือล่มสลาย

Read more …