Category: ง่อก๊ก

งอซัน

งอซัน (Wu Can) เป็นชาวเมืองห้อยเข ซุนกวนได้พบกับงอซันที่สำนักปราชญ์ที่ซุนกวนตั้งขึ้น และได้แต่งตั้งให้งอซันเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับยีหวน ลกเจ๊ก

งอเก๋ง

งอเก๋ง (Wu Jing) เป็นน้าของซุนเซ็นและเป็นเจ้าเมืองตันเอี๋ยง เมื่อครั้งที่ซุนเซ็กคิดจะหนีออกจากอ้วนสุดได้นำชื่องอเก๋งไปอ้างแก่อ้วนสุดเพื่อจะยกทัพออกจากเมืองของอ้วนสุด

โกเตง

โกเตง (Ge Ding) เป็นนายทหารในสังกัดของไทสูจู้ เคยพยายามที่จะลอบเข้าไปสังหารเตียวเลี้ยว แต่เตียวเลี้ยวรู้ความเคลื่อนไหวของโกเตง จึงทำให้โกเตงโดนจับและถูกนำตัวไปประหารในที่สุด

แกหัว

แกหัว (Jia Hua) เป็นนายทหารง่อก๊ก เมื่อครั้งเล่าปี่จะมาแต่งงานกับซุนชั่งเซียง ง่อก๊กไท่ได้เรียกตัวเล่าปี่มาดูตัวที่วัดกำลอ แต่ซุนกวนต้องการที่จะฆ่าเล่าปี่จึงปรึกษากับลิห้อม ลิห้อมแนะนำให้ซุนกวนสั่งให้แกหัวคุมทหาร 300 คนซ่อนตัวอยู่ในวัดกำลอ

Read more …

กู่ลี่

กู่ลี่ (Gu Li) เป็นนายทหารง่อก๊ก มีผลงานสำคัญในศึกหับป๋า ในจังหวะที่ซุนกวนกำลังโดนเตียวเลี้ยวโจมตีแตกพ่าย กู่ลี่ และ เล่งทอง ได้นำกองทหารเข้าไปช่วยสกัดไม่ให้เตียวเลี้ยวตามจับตัวซุนกวนได้ Read more …

กำหยง

กำหยง (Tan Xiong) เป็นนายทหารในสังกัดของซุนหวน มีโอกาสได้ออกรบช่วยซุนหวนป้องกันเมืองจากการรุกรานของเล่าปี่ จนมีโอกาสได้สู้กับ กวนหินและเตียวเปา ระหว่างการรบกำหยงได้ยิงธนูใส่ม้าของเตียวเปาล้มลงจนเกือบจะสังหารเตียวเปาได้

Read more …