Category: ง่อก๊ก

ซุนเกี๋ยน

ซุนเกี๋ยน (ซุนเจียน 孫堅 Sun Jian) ชื่อรอง เหวินไถ (文臺 Wentai) เป็นชาวตำบลฟู่ชุน เมืองง่อกุ๋น (อู๋จวิ้น) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 155 มีลักษณะหน้าผากกว้าง ร่างเหมือนเสือ เอวเหมือนหมี สืบเชื้อสายจากซุนจื่อหรือซุนอู่ (หรือที่นิยมเรียกว่าซุนวู) นักการทหารในยุคชุนชิวผู้ประพันธ์ตำราพิชัยสงคราม 13 บท “ซุนจื่อปิงฝ่า” หรือ “พิชัยสงครามซุนจื่อ”

Read more …

จวนฮุย

จวนฮุย (Quan Wei) เป็นขุนนางง่อก๊ก ซุนหลิมสั่งให้จวนฮุยไปแจ้งแก่จวนต๋องบิดาของตนว่าให้ช่วยจูกัดเอี๋ยนโจมตีในทันทีหากไม่ชนะจะต้องรับโทษประหาร จวนฮุยคิดเห็นว่าคำสั่งนี้ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจสวามิภักดิ์ต่อวุยก๊ก

จวนเสียง

จวนเสียง (Quan Shang) เป็นนายทหารฝ่ายง่อก๊กรับราชการอยู่กับพระเจ้าซุนเหลืยงเมื่อครั้งซุนหลิมก่อรัฐประหาร จวนเสียงได้คุมกำลังทหารล้อมวังป้องกันการโจมตีของซุนหลิมแต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายถูกซุนหลิมจับตัวไปประหาร

จวนเต๊ก

จวนเต๊ก (Quan Yi) เป็นขุนนางง่อก๊กได้รับคำสั่งจากซุนหลิมให้ติดตามจวนต๋วนนำทัพออกไปช่วยจูกัดเอี๋ยนปราบสุมาเจียว แต่สู้กองทัพของสุมาเจียวไม่ได้จึงถอยกับเข้ามาตั้งหลักในเมืองชิวฉุน ต่อมาซุนหลิมได้คาดโทษไว้ว่าหากรบไม่ชนะจะประหารเสีย ทำให้จวนเต๊ก และ จวนต๋วนจำต้องยอมแพ้ต่อวุยก๊กตามคำเชิญของจวนฮุยบุตรชายจวนต๋วน

จวนต๋วน

จวนต๋วน (Quan Duan) เป็นขุนนางง่อก๊กรับราชการอยู่ในยุคที่ซุนหลิมเป็นมหาอุปราชแห่งง่อก๊ก จวนต๋วนกับจวนเต๊กได้รับคำสั่งให้ไปช่วยจูกัดเอี๋ยนรบกับสุมาเจียว แต่สู้สุมาเจียวไม่ได้จึงถอยไปตั้งหลักอยู่กับจูกัดเอี๋ยนที่เมืองชิวฉุน

Read more …

จวนจ๋อง

จวนจ๋อง (Quan Zong) เป็นขุนนางง่อก๊ก ในสมัยที่พระเจ้าซุนกวนสถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ ได้แต่งตั้งจวนจ๋องให้เป็นปลัดทัพฝ่ายซ้าย ต่อมาเมื่อโจฮิวแม่ทัพวุยก๊กยกทัพใหญ่มาบุกกังตั๋ง

Read more …

จวนกี๋

จวนกี๋ (Quan Ji) เป็นขุนนางง่อก๊ก และ เป็นน้าของพระเจ้าซุนเหลียง เมื่อครั้งซุนหลิมเป็นใหญ่ จวนกี๋และอองปุนได้เข้าไปเตือนสติพระเจ้าซุนเหลียงเรื่องที่ซุนหลิมมีแนวโน้มจะเป็นกบฏเนื่องจากซุนหลิมปรับเปลี่ยนขุนนางใหญ่น้อยมากมาย

Read more …

งุยเบียว

งุยเบียว (Wei Miao) เป็นแม่ทัพฝ่ายง่อก๊ก เริ่มมีบทบาทหลังจากที่พระเจ้าซุนฮิวได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้แห่งง่อก๊ก โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่พระเจ้าซุนฮิว จากนั้นก็ได้ช่วยพระเจ้าซุนฮิวปราบซุนหลิม

งิมหุน

งิมหุน (Cen Hun) เป็นขันทีคนสนิทของพระเจ้าซุนโฮแห่งง่อก๊ก เป็นคนที่ยุให้พระเจ้าซุนโฮลุ่มหลงในความสุขจนไม่สนใจราชกิจ สุดท้ายหลังจากง่อก๊กล่มสลายงิมหุนถูกตัดสินให้ประหารชีวิต

ง่อเอี๋ยน

ง่อเอี๋ยน (Wu Yan) เป็นแม่ทัพของง่อก๊กในสมัยพระเจ้าซุนโฮ เมื่อกองทัพจิ้นยกทัพบุกมาโจมตีง่อก๊ก ง่อเอี๋ยนได้คุมกองทหารออกไปตั้งรับ

Read more …