Category: วุยก๊ก

งอก๋ง

งอก๋ง (Wu Gang) เป็นขุนนางวุยก๊กรับราชการอยู่กับจูกัดเอี๋ยน ในครั้งที่จูกัดเอี๋ยนจะยกทัพไปรบกับสุมาเจียวได้แต่งงอก๋งให้เป็นที่ปรึกษาทัพ ต่อมาจูกัดเอี๋ยนได้ส่งงอก๋งไปขอความช่วยเหลือจากซุนหลิมแห่งกังตั๋ง

เคาหงี

เคาหงี (Xu Yi) เป็นบุตรชายของเคาทู ได้ติดตามจงโฮยไปรบเมื่อครั้งพิชิตจ๊กก๊ก หลังจากจ๊กก๊กล่มสลาย จงโฮยได้แต่งตั้งให้เคาหงีรับหน้าที่ซ่อมแซมสะพานและเส้นทางที่เข้าสู่เสฉวน Read more …

เคาจี

เคาจี (Xu Zhi) เป็นแม่ทัพของราชวงศ์วุย ทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีของกองจ๊กก๊กที่นำโดยเกียงอุย แต่พลาดท่าเสียทีแก่กองทัพของจ๊กก๊ก และถูกสังหารตายในการรบ

เคงต๋อง

เคงต๋อง (Quin Quington) เป็นคนรับใช้ในบ้านของตังสิน ได้ลอบคบหากับอินเอ๋งผู้ซึ่งเป็นภรรยาน้อยของตังสิน เมื่อตังสินทราบความก็สั่งให้ทหารจับตัวเคงต๋องไปเฆี่ยนตีจนเคงต๋องสลบ และถูกจับขังไว้ในคุกที่บ้านของตังสิน Read more …

คูปุน

คูปุน (Qiu Ben) เป็นขุนนางวุยก๊กได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาเตงงาย เมื่อครั้งที่เตงงายรบกับจูกัดเจี๋ยม ได้เตือนสติเตงงายให้อย่าใจร้อนเวลาสู้รบกับจูกัดเจี๋ยม และได้เสนอแผนการการรบให้เตงงาย จนสามารถรบชนะจูกัดเจี๋ยมได้อีกด้วย

คูเกี๋ยน

คูเกี๋ยน (Qiu Jian) เป็นขุนนางวุยก๊ก และเป็นเพื่อนสนิทของจงโฮย โดยก่อนหน้านี้คูเกี๋ยนได้รับราชการอยู่ในสังกัดของเฮาเหลก เมื่อครั้งที่จงโฮยและเกียงอุยก่อกบฏ ได้คุมตัวเฮาเหลกและขุนนางคนอื่นๆไว้ในเมือง คูเกี๋ยนได้นำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเล่าให้กับเฮาเกี๋ยนผู้บุตรของเฮาเหลก

คองสี

คองสี (Chi Lu) เป็นขุนนางวุยก๊ก เป็นอริกับขงหยง เมื่อครั้งโจโฉจะยกทัพใหญ่ไปรบชิงเกงจิ๋วกับกังตั๋ง ได้ไปยุยงโจโฉบอกว่าขงหยงชอบว่าร้ายโจโฉลับหลังควรให้ประหารขงหยงไม่ควรตั้งเป็นเจ้าเมืองฮูโต๋ในช่วงที่โจโฉไม่อยู่

ขงสิ้ว

ขงสิ้ว (Kong Xiu) เป็นนายทหารของเตียวสิ้ว ต่อมาเมื่อเตียวสิ้วสวามิภักดิ์เข้าร่วมกับกองทัพโจโฉ ขงสิ้วก็ได้ติดตามมาด้วย โดยโจโฉแต่งตั้งให้ขงสิ้วเป็นด่านเฝ้าด่านระหว่างเมือง

Read more …

โกหยิว

โกหยิว (Gao Rou) เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งวุยก๊ก โกหยิวเป็นญาติผู้น้องของโกกัน เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว และได้มารับราชการอยู่กับวุยก๊กหลังจากที่โจโฉพิชิตอ้วนเสี้ยวได้ โกหยิวสร้างผลงานไว้กับวุยก๊กมากมายทั้งด้านกฏหมาย ด้านการบริหาร และด้านการทหาร

Read more …