Category: วุยก๊ก

งุยเป๋ง

งุยเป๋ง (Wei Ping) เป็นขุนนางวุยก๊ก ได้ติดตามสุมาอี้ไปออกรบกับขงเบ้ง ในเหตุการณ์ที่เตียวคับถูกกองทัพของขงเบ้งซุ่มโจมตีและกำลังจะพ่ายแพ้ งุยเป๋งได้นำกำลังทหารออกไปช่วยเตียวคับแต่ไม่ทัน กองทัพเตียวคับถูกขงเบ้งทำลายย่อยยับไปแล้ว

งุยซก

งุยซก (Wei Xu) เป็นนายทหารในสังกัดของลิโป้ ในช่วงที่ลิโป้ใกล้จะพ่ายแพ้ งุยซกและซงเหียนได้ร่วมมือกันหักหลังลิโป้โดยการจับตัวลิโป้ไปให้โจโฉ หลังจากนั้นงุยซกได้ติดตามโจโฉไปรบกับอ้วนเสี้ยว แต่ถูกงันเหลียงสังหาร

งีสง

งีสง (Yu Song) เป็นขุนนางวุยก๊ก ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่สุมาสูเมื่อครั้งที่จูกัดเก๊กยกกองทัพมาล้อมด่ารซินเสียว่า ให้ตั้งมั่นรอให้กองทัพจูกัดเก๊กหมดเสบียงแล้วค่อยยกทัพตามตี

งิวขิ้ม

งิวขิ้ม (Niu Jin) เป็นแม่ทัพวุยก๊กที่รับราชการตั้งแต่สมัยโจโฉจนถึงโจยอย มีความกล้าหาญเหนือนายทหารทั่วไป ในสมัยที่โจโฉยกทัพลงใต้บุกกังตั๋งงิวขิ้มได้ติดตามโจหยินทำการรบ

Read more …

งิมอุ๋ย

งิมอุ๋ย (Cen Wei) เป็นนายทหารฝั่งวุยก๊ก สุมาอี้ใช้ให้ลำเลียงเสบียง แต่พลาดท่าเสียรู้ขงเบ้ง ถูกอองเป๋งทหารเอกของขงเบ้งลอบโจมตี งิมอุ๋ยเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอองเป๋งได้สามเพลง อองเป๋งใช้ทวงแทงงิมอุ๋ยตกม้าตาย ทหารที่ติดตามงิมอุ๋ยมาก็แตกพ่ายไป

งักอี้

งักอี้ (Huo Yi) เป็นแม่ทัพของจ๊กก๊ก เป็นบุตรชายของงักจุ้น ทำหน้าที่ป้องกันการลุกฮือของชนเผ่าทางใต้ รับราชการในสมัยพระเจ้าเล่าเสี้ยน ต่อมาเมื่อจ๊กก๊กล่มสลาย งักอี้ได้ยอมแพ้และรับราชการกับทางราชสำนักวุย

Read more …

งักหลิม

งักหลิม (Yue Chen) เป็นบุตรชายงักจิ้น มีความห้าวหาญในการรบอย่างเดียวกับพ่อ และได้ครองแคว้นหยังโจว ( เองจิ๋ว ) ครั้งสุมาเจียวตั้งตัวเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าโจมอ และคิดการจะแย่งราชสมบัติ

Read more …

งอปั้น

งอปั้น (Hu Ban) เป็นขุนนางวุยก๊กรับราชการอยู่กับอองเซ็ก เจ้าเมืองเอี้ยงหยง หลังจากที่อองเซ็กถูกกวนอูสังหาร งอปั้นก็ได้ไปเข้าร่วมกับกองทัพเล่าปี่และได้อยู่ภายใต้สังกัดของกวนอู

งอตุ้น

งอตุ้น (Wu Dun) เป็นหัวหน้าโจรแห่งเขาไท่ซาน ได้พาพันธมิตรเข้าร่วมกับกองทัพลิโป้เพื่อต่อต้านการรุกรานของโจโฉ หลังจากลิโป้พ่ายแพ้แก่โจโฉ งอตุ้นได้เข้าร่วมกับกองทัพโจโฉสู้กับอ้วนเสี้ยวในพื้นที่ปุดไฮจนได้รับชัยชนะ หลังสงครามจบลงโจโฉได้ปูนบำเหน็จให้แก่งอตุ้น