Category: ชนเผ่า

จกหยง

จกหยง (Zhu Rong) เป็นภรรยาเบ้งเฮ็กอ๋องแห่งชนเผ่าม่าน เมื่อครั้งขงเบ้งยกทัพลงมาปราบภาคใต้นางจกหยงได้อาสาออกรบจนสามารถจับ ม้าตง และ เตียวหงี ได้ ต่อมาขงเบ้งจึงวางแผนจับตัวนางจกหยงเพื่อต่อรองกับเบ้งเฮ็ก

Read more …

โงโห

โงโห (Ehe) เป็นนายทหารของเผ่าเกี๋ยง ได้รับคำสั่งจากปีต๋องอ่องแห่งให้มาช่วยเกียงอุยรบกับกองทัพสุมาเจียว แต่พลาดท่าเสียรู้แผนของกวยหวย กับ ต้านท้าย โดนโจมตีแตกพ่ายย่อยยับ สุดท้ายโงโหตัดสินใจปลิดชีพตัวเองก่อนที่จะถูกจับ

แงตั๋น

แงตั๋น (Ya Dan) เป็นเสนาบดีฝ่ายพลเรือนของเผ่าเกี๋ยง มีบทบาทเมื่อครั้งโจจิ๋นส่งสารมาขอความช่วยเหลือจากเผ่าเกี๋ยงให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการโจมตีกองทัพจ๊กก๊กของขงเบ้ง ซึ่งแงตั๋นได้แนะนำให้เตียดลิเกียดผู้เป็นอ๋องแห่งเมืองเกี๋ยงเห็นด้วยกับข้อเสนอของโจจิ๋น

Read more …

เงียมเตียง

เงียมเตียง (Mang Yachang) เป็นพี่ชายของนางจกหยงภรรยาของเบ้งเฮ็ก และ เป็นพี่บุญธรรมของเบ้งเฮ็ก เมื่อครั้งขงเบ้งยกทัพใหญ่ลงปราบกบฏภาคใต้ที่นำโดยเบ้งเฮ็กเงียมเตียงได้นำกองทัพม่านเข้าโจมตีกองทัพของม้าต้าย แต่พลาดท่าถูกม้าต้ายสังหารในที่รบ

เคหลี

เคหลี (Xi Ni) เป็นนายทหารของลุดตัดกุด เคหลีและเขาอั๋นได้นำกองกำลังทหารเกราะหวายกว่า 30,000 คน โจมตีกองทัพของอุยเอี๋ยนแต่ถูกกองทัพจ๊กก๊กซุ่มโจมตีจนพ่ายแพ้

เขาอั๋น

เขาอั๋น (Tu An) เป็นนายทหารของลุดตัดกุด เขาอั๋นและเคหลีพยายามนำทหารเกราะหวาย 30,000 คนเข้าโจมตีกองทัพจ๊กก๊ก แต่ไม่สำเร็จถูกกองทัพขงเบ้งโจมตีกลับมา

กิมห้วน

กิมห้วน (Jinhua Sanjie) เป็นพรรคพวกของเบ้งเฮ็ก เป็นหนึ่งในหัวหน้าค่ายของเบ้งเฮ็ก เมื่อครั้งที่ขงเบ้งยกทัพบุกลงใต้ปราบเบ้งเฮ็ก กิมห้วนได้สู้กับจูล่งแม่ทัพหน้าของฝ่ายขงเบ้ง และถูกจูล่งสังหารกลางสนามรบ