Category: ตัวละครสามก๊ก

งากฟัน

งากฟัน (E Huan) นายทหารในสังกัดของโกเตง เจ้าเมืองอวดจุ้น สูงเก้าฟุต ใช้ง้าวยาว กล้าหาญไม่กลัวใคร รับหน้าที่แนวหน้าทำศึกกับอุยเอี๋ยน อองเป๋ง และ เตียวเอ๊ก แต่หลงกลขงเบ้งถูกจับเป็นเชลย ต่อมาได้ยอมแพ้ต่อจ๊กก๊กและสาบานว่าจะไม่ก่อความวุ่นวายอีก

งักอี้

งักอี้ (Huo Yi) เป็นแม่ทัพของจ๊กก๊ก เป็นบุตรชายของงักจุ้น ทำหน้าที่ป้องกันการลุกฮือของชนเผ่าทางใต้ รับราชการในสมัยพระเจ้าเล่าเสี้ยน ต่อมาเมื่อจ๊กก๊กล่มสลาย งักอี้ได้ยอมแพ้และรับราชการกับทางราชสำนักวุย

Read more …

งักหลิม

งักหลิม (Yue Chen) เป็นบุตรชายงักจิ้น มีความห้าวหาญในการรบอย่างเดียวกับพ่อ และได้ครองแคว้นหยังโจว ( เองจิ๋ว ) ครั้งสุมาเจียวตั้งตัวเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าโจมอ และคิดการจะแย่งราชสมบัติ

Read more …

งักจุ้น

งักจุ้น (Huo Jun) เป็นขุนนางที่รับราชการอยู่กับเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋ว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสำรอง หลังจากเล่าเปียวตาย อวดจุ้นได้เข้ารับราชการกับเล่าปี่ ต่อมาเล่าปี่แต่งตั้งงักจุ้นเป็นเจ้าเมืองจื่อถงหลังจากนั้นสามปีจื่อถงก็ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 216

งักจิว

งักจิว (Yue Jiu) แม่ทัพฝ่ายอ้วนสุด ในขณะที่โจโฉกับอ้วนสุดรบกัน งักจิวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตเพื่อไปเจรจากับโจโฉ ต่อมาหลังจากที่กองทัพอ้วนสุดพ่ายแพ้แก่โจโฉ งักจิวถูกจับและถูกไต่สวนถึงแหล่งกบดานของอ้วนสุดหลังพ่ายศึก เมื่อทราบความก็นำตัวงักจิวไปประหาร

ง่อเอี๋ยน

ง่อเอี๋ยน (Wu Yan) เป็นแม่ทัพของง่อก๊กในสมัยพระเจ้าซุนโฮ เมื่อกองทัพจิ้นยกทัพบุกมาโจมตีง่อก๊ก ง่อเอี๋ยนได้คุมกองทหารออกไปตั้งรับ

Read more …

งออี้

งออี้ (Wu Yi) เป็นขุนนางจ๊กก๊ก เป็นที่ชายของงอฮองเฮา มเหสีของพระเจ้าเล่าป่ี่ แต่เดิมนั้นงออี้เป็นขุนนางในสังกัดของเล่าเจี้ยงเจ้าเมืองเสฉวน ต่อมาเมื่อเล่าปี่ยึดครองเสฉวนได้ งออี้ได้สวามิภักดิ์ต่อเล่าปี่ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกวนจง Read more …

งอหลัน

งอหลัน (Wu Lan) งอหลันรับราชการอยู่กับเล่าเอี๋ยนและเล่าเจี้ยงแห่งเอ๊กจิ๋ว เมื่อเล่าปี่ยกทัพมาโจมตีเอ๊กจิ๋ว เล่าเจี้ยงได้ส่งงอหลันไปรบป้องกันกองทัพเล่าปี่ แต่งอหลันพลาดท่าเสียทีถูกเตียวหุยนำกำลังเข้าล้อมจับ งอหลันยอมแพ้ ภายหลังจากที่เล่าปี่ยึดครองจากเล่าเจี้ยงได้สำเร็จ งอหลันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ Read more …

งอปั้น

งอปั้น (Hu Ban) เป็นขุนนางวุยก๊กรับราชการอยู่กับอองเซ็ก เจ้าเมืองเอี้ยงหยง หลังจากที่อองเซ็กถูกกวนอูสังหาร งอปั้นก็ได้ไปเข้าร่วมกับกองทัพเล่าปี่และได้อยู่ภายใต้สังกัดของกวนอู