Category: เล่าเปียว

งักจุ้น

งักจุ้น (Huo Jun) เป็นขุนนางที่รับราชการอยู่กับเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋ว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสำรอง หลังจากเล่าเปียวตาย อวดจุ้นได้เข้ารับราชการกับเล่าปี่ ต่อมาเล่าปี่แต่งตั้งงักจุ้นเป็นเจ้าเมืองจื่อถงหลังจากนั้นสามปีจื่อถงก็ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 216

คงหยิบ

คงหยิบ (Kong Yu) เป็นชาวเมืองหลู่ติง เป็นผู้มีสติปัญญาหนึ่งในแปดบัณฑิตแห่งเกงจิ๋ว ในสมัยที่เล่าเปียวได้เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋ว เล่าเปียวได้เสาะหาผู้มีความรู้และคบหาเป็นเพื่อนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความเป็นไปของบ้านเมือง

เก๊งเหลียง

เก๊งเหลียง (Kuai Liang) เป็นชาวเมืองเอี้ยงเบ๋ง เข้าร่วมกับกองทัพเล่าเปียวตั้งแต่สมัยที่เล่าเปียวมาเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วใหม่ๆ เมื่อครั้งที่ซุนเกี๋ยนยกทัพบุกโจมตีเมืองซงหยง เก๊งเหลียงได้แนะนำให้หองจอแกล้งแพ้เพื่อล่อให้ซุนเกี๋ยนเข้ามาในเสียนซานเพื่อที่จะสังหารซุนเกี๋ยนด้วยกองกำลังที่ซุ่มเอาไว้