Category: ราชวงศ์จิ้น

งักอี้

งักอี้ (Huo Yi) เป็นแม่ทัพของจ๊กก๊ก เป็นบุตรชายของงักจุ้น ทำหน้าที่ป้องกันการลุกฮือของชนเผ่าทางใต้ รับราชการในสมัยพระเจ้าเล่าเสี้ยน ต่อมาเมื่อจ๊กก๊กล่มสลาย งักอี้ได้ยอมแพ้และรับราชการกับทางราชสำนักวุย

Read more …