Category: ราชวงศ์ฮั่น

เกนหวน

เกนหวน หรือ เกียนสิด (เจี่ยนซั่ว 蹇碩 Jian Shuo) เป็นขันทีผู้เป็นหนึ่งในสิบขันที กลุ่มขันทีที่มีอิทธิพลในราชสำนักในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ (หลิงตี้)

Read more …

ฮองฮูสง

ฮองฮูสง หรือห้องหูโก๋ (หวงฝู่ซง 皇甫嵩 Huangfu Song) ชื่อรอง อี้เจิน (義真 Yizhen) เป็นชาวตำบลเฉาน่า เมืองอันติ้ง ในแคว้นเลียงจิ๋ว (เหลียงโจว) เป็นขุนพลแห่งราชสำนักฮั่น Read more …

เตียวเหยียง

เตียวเหยียง (จางร่าง 張讓 Zhang Rang) เป็นชาวเมืองเองฉวน (อิ่งชวน) เป็นขันทีผู้เป็นหนึ่งในสิบขันที กลุ่มขันทีที่มีอิทธิพลในราชสำนักในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ (หลิงตี้) ในขันทีสิบคนนี้ พระเจ้าเลนเต้เคารพและเชื่อถือเตียวเหยียงมากที่สุดถึงกับเรียกเป็นบิดาบุญธรรม เตียวเหยียงจึงเป็นขันทีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนักฮั่น

Read more …

ก๊กเสง

ก๊กเสง หรือ กุยเสง (กัวเซิ่ง 郭勝 Guo Sheng) เป็นชาวเมืองลำหยง (หนานหยาง) เป็นขันทีผู้เป็นหนึ่งในสิบขันที กลุ่มขันทีที่มีอิทธิพลในราชสำนักในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ (หลิงตี้)

Read more …

เทาเจียด

เทาเจียด (เฉาเจี๋ย 曹節 Cao Jie) ชื่อรอง ฮั่นเฟิง (漢豐 Hanfeng) เป็นขันทีผู้เป็นหัวหน้าของสิบขันที กลุ่มขันทีที่มีอิทธิพลในราชสำนักในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ (หลิงตี้)

Read more …

โลติด

โลติด หรือโลจิ๋น (หลูจื๋อ 盧植 Lu Zhi) ชื่อรอง จื่อก้าน (子幹 Zigan) เป็นชาวเมืองตุ้นก้วน (จัวเสี้ยน) เป็นคนบ้านเดียวกับเล่าปี่ (หลิวเป้ย) และเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับเล่าปี่ (สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปลคลาดเคลื่อนเป็นว่าโลติดเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันกับเล่าปี่) และกองซุนจ้าน (กงซุนจ้าน)

Read more …

ซุนเกี๋ยน

ซุนเกี๋ยน (ซุนเจียน 孫堅 Sun Jian) ชื่อรอง เหวินไถ (文臺 Wentai) เป็นชาวตำบลฟู่ชุน เมืองง่อกุ๋น (อู๋จวิ้น) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 155 มีลักษณะหน้าผากกว้าง ร่างเหมือนเสือ เอวเหมือนหมี สืบเชื้อสายจากซุนจื่อหรือซุนอู่ (หรือที่นิยมเรียกว่าซุนวู) นักการทหารในยุคชุนชิวผู้ประพันธ์ตำราพิชัยสงคราม 13 บท “ซุนจื่อปิงฝ่า” หรือ “พิชัยสงครามซุนจื่อ”

Read more …

ตังไทฮอ

ตังไทฮอ (ต่งไท่โฮ่ว Empress Dowager Dong) เป็นชาวเมืองโฮกั้น (เหอเจียน) เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าเลนเต้ หรือเล่าหง (หลิวหง) ตังไทฮอเป็นภรรยาของเล่าฉาง (หลิวฉาง) ผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเจี่ยตู๋ถิงโหว

Read more …

ฮองสี

ฮองสี (เฟิงซวี Feng Xu) เป็นขันทีผู้เป็นหนึ่งในสิบขันที กลุ่มขันทีที่มีอิทธิพลในราชสำนักในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ เมื่อเตียวก๊กคิดการกบฏหวังล้มล้างราชวงศ์ฮั่น จึงใช้ให้ลูกศิษย์ชื่อม้าอ้วนยี่เอาทรัพย์สินเงินทองไปติดสินบนฮองสีขอให้ฮองสีเป็นไส้ศึกอยู่ในเมืองหลวง

Read more …

เล่าเอี๋ยน

เล่าเอี๋ยน หรือ เล่าเอียง (หลิวเอียน Liu Yan) ชื่อรอง จวินหลาง เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นชาวตำบลจิ้งหลิง เมืองกังแฮ สืบเชื้อสายจากเล่าอวี๋ผู้เป็นหลู่กงอ๋องโอรสในพระเจ้าฮั่นเกงเต้ เล่าเอี๋ยนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองอิวจิ๋ว เมื่อกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองได้ยกมาตีแดนเมืองอิวจิ๋ว

Read more …