Category: กองซุนจ้าน

กองซุนอวด

กองซุนอวด (Gongsun Yue) เป็นน้องชายของกองซุนจ้าน เมื่อครั้งที่อ้วนเสี้ยวหลอกให้กองซุนจ้านยกทัพไปโจมตี ถูกส่งให้ไปหาอ้วนเสี้ยวเพื่อทวงคำสัญญา แต่ถูกอ้วนเสี้ยวลอบสังหารระหว่างทาง