Category: กองซุนตู้

กองซุนตู้

กองซุนตู้ (Gongsun Du) เป็นเจ้าเมืองเลียวตั๋ง และ เป็นบิดาของกองซุนของ กองซุนก๋ง ทำหน้าที่ป้องกันชายแดนจีนจากชนเผ่าอูหวนและกองทัพโคกรูยอแห่งเกาหลี เมื่อกองซุนตู้ตายได้มอบตำแหน่งเจ้าเมืองเลียวตั๋งให้แก่กองซุนของเป็นผู้รับช่วงต่อ

กองซุนก๋ง

กองซุนก๋ง (Gongsun Gong) เป็น บุตรชายของกองซุนตู้เจ้าเมืองเลียวตั๋ง และ เป็นน้องชายของกองซุนของ เมื่อครั้งที่โจโฉยกทัพมาโจมตีแคว้นกิจิ๋วของตระกูลอ้วน กองซุนก๋ง ได้แนะนำให้กองซุนของ จับตัว อ้วนซง อ้วนฮี ฆ่าเสียเพราะสมัยที่อ้วนเสี้ยวยังไม่ตาย อ้วนเสี้ยวคิดที่จะโจมตีเมืองเลียวตั๋งอยู่เสมอ Read more …