Category: ตัวละครสามก๊ก

จิวฉอง

จิวฉอง (โจวชาง 周倉 Zhou Cang) เป็นชาวเมืองกวนซี รูปร่างสูงใหญ่ หน้าดำ หนวดเคราหงิกงอ มีพละกำลังมากสามารถยกของได้ถึงพันชั่ง ใช้ทวนเป็นอาวุธ เป็นทหารคนสนิทของกวนอู (กวนอวี่) มักติดตามเป็นองครักษ์ข้างกายของกวนอูและคอยถือง้าวมังกรเขียวหนัก 82 ชั่งของกวนอู

Read more …

โฮปัน

โฮปัน (เหอม่าน 何曼 He Man) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม

Read more …

เตาอวน

เตาอวน (ตู้หย่วน 杜遠 Du Yuan) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม

Read more …

เตียวก๊ก

เตียวก๊ก (จางเจี่ยว 張角 Zhang Jue หรือ Zhang Jiao) เป็นชาวเมืองกิลกกุ๋น (จวี้ลู่จวิ้น) เป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง มีน้องชายสองคนคือเตียวโป้ (จางเป่า) และเตียวเหลียง (จางเหลียง)

Read more …

เตียวฮ่อง

เตียวฮ่อง (เจ้าหง 趙弘 Zhao Hong) เป็นหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง หลังเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเสียชีวิต Read more …

ฮั่นต๋ง (โจรโพกผ้าเหลือง)

ฮั่นต๋ง (หานจง  韓忠 Han Zhong) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองในหน่วยของเตียวฮ่อง (เจ้าหง) หลังเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเสียชีวิต Read more …

ลำแจ้ง

ลำแจ้ง (เอี๋ยนเจิ้ง 嚴政 Yan Zheng) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองภายใต้การบัญชาของเตียวโป้ (จางเป่า) น้องชายของเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) Read more …

หุยง่วนเสียว

หุยง่วนเสียว (เผยหยวนเซ่า 裴元紹 Pei Yuanshao) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม เป็นโจรโพกผ้าเหลืองในสังกัดของเตียวก๊ก (จางเจวี๋ย) ผู้นำกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง

Read more …

เตียวคี

เตียวคี (จางข่าย 張闓 Zhang Kai) เป็นทหารลูกน้องของโตเกี๋ยม (เถาเชียน) เจ้าเมืองชีจิ๋ว (สวีโจว) เดิมเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง เมื่อกบฏโจรโพกผ้าเหลืองถูกปราบ เตียวคีจึงจำใจมารับราชการกับโตเกี๋ยม

Read more …

โฮงี

โฮงี (เหออี๋ 何儀 He Yi) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลืองที่ยังเหลือรอดหลังกลุ่มกบฏถูกกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮั่นปราบปราม โจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มของโฮงีและอุยเซียว (หวงเซ่า) ทำการปล้นสะดมบริเวณเมืองยีหลำ (หรู่หนาน) และเองฉวน (อิ่งชวน) หรือเอ๊งจิ๋ว (อิ่งโจว)

Read more …