หัวข้อ : วรรณกรรมจีน

พระถังซัมจั๋งไปช่วยถังไท่จงในนรก

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating พระถังซัมจั๋งไปช่วยถังไท่จงในนรก ในวรรณกรรมไซอิ๋ […]

เขาฮัวกั่วซาน

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating เขาฮัวกั่วซาน ตั้งอยู่ชานเมืองเหลียนหยุนก่างมณฑล […]

ภูเขาเพลิง

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ภูเขาเพลิง หรือ ที่ภาษาจีนเรียกว่า ฝ่อแย่นซาน ใน […]

อู่จื่อซาน

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating อู่จื่อซาน เขาฝ่ามือยูไล ในตำนานเรื่องเล่าขานเกี […]

ตัวละครไซอิ๋ว

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (2 Comments)
Rating ตัวละครไซอิ๋ว พระถังซ้มจั๋ง ในวรรณกรรมไซอิ๋ว เป็ […]

ไซอิ๋ว

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมของจีน ซึ่งนับว่าสุดยอดวรรณกร […]

ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (2)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (2) ลูตัด ใน […]

ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (1)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (1) ลูตีซิม […]

ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (4)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (4) ซือจิ […]

ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (3)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (3) ขณะที […]

ตัวละครสามก๊กหญิง

เรื่องย่อสามก๊ก

ตำแหน่งในสามก๊ก

Wallpaper

กิจกรรมไทยสามก๊ก

ติดต่อทีมงานไทยสามก๊ก

E-Mail : ken-thaisamkok@hotmail.com
Tel : 084-665-3213
Line : thaisamkok
Facebook : facebook.com/thaisamkok

หัวข้อ : วรรณกรรมจีน

พระถังซัมจั๋งไปช่วยถังไท่จงในนรก

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating พระถังซัมจั๋งไปช่วยถังไท่จงในนรก ในวรรณกรรมไซอิ๋ […]

เขาฮัวกั่วซาน

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating เขาฮัวกั่วซาน ตั้งอยู่ชานเมืองเหลียนหยุนก่างมณฑล […]

ภูเขาเพลิง

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ภูเขาเพลิง หรือ ที่ภาษาจีนเรียกว่า ฝ่อแย่นซาน ใน […]

อู่จื่อซาน

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating อู่จื่อซาน เขาฝ่ามือยูไล ในตำนานเรื่องเล่าขานเกี […]

ตัวละครไซอิ๋ว

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (2 Comments)
Rating ตัวละครไซอิ๋ว พระถังซ้มจั๋ง ในวรรณกรรมไซอิ๋ว เป็ […]

ไซอิ๋ว

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมของจีน ซึ่งนับว่าสุดยอดวรรณกร […]

ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (2)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (2) ลูตัด ใน […]

ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (1)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ลูตีซิม หลวงจีนจอมสุรา (1) ลูตีซิม […]

ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (4)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (4) ซือจิ […]

ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (3)

By Admin Ken ตุลาคม 17, 2014 (No)
Rating ซ้องกั๋ง ตอน ซือจิน เจ้าหนุ่มด้อยปัญญา (3) ขณะที […]

ตัวละครสามก๊กหญิง

เรื่องย่อสามก๊ก

ตำแหน่งในสามก๊ก

Wallpaper

กิจกรรมไทยสามก๊ก

ติดต่อทีมงานไทยสามก๊ก

E-Mail : ken-thaisamkok@hotmail.com
Tel : 084-665-3213
Line : thaisamkok
Facebook : facebook.com/thaisamkok