สามก๊ก
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.

  ราชวงศ์ของจีน  
 
สมัยดึกดำบรรพ์ [10000 ปี – 4000 ปีก่อน]

บริเวณเมืองโบราณในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮวงโห ยังได้ขุดพบหลักฐานที่เป็นตัวอักษรซึ่งมีอายุประมาณ 4,000 ปีอีกด้วย อักษรโบราณดังกล่าวจารึกเรื่องราวต่าง ๆเกี่ยวกับเทพแห่งเกษตรกรรมที่ได้เพาะปลูกธัญพืช เรื่องราวของชายาของจักรพรรดิเหลืองหรือหวงตี้ นามเหลยจู่ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการทอผ้า เรื่องราวเกี่ยวกับขุนนางของหวงตี้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษร รถ เรือและสงครามระหว่างหวงตี้กับชือโหยว ในสมัยนั้นชนเผ่าของ...อ่านต่อ

ราชวงศ์เซี่ย [2000-1500 ก่อนคริสตกาล]

เริ่มต้นการครองราชย์โดยการสืบสายโลหิต ราชวงศ์เซี่ยถือเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่เริ่มระบบการปกครองแบบพ่อสืบทอดให้ลูก จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของซือหม่าเชียน ทำให้นักประวัติศาสตร์จีนมักเริ่มนับยุคสมัยเซี่ยโดยเริ่มจากเซี่ยหวี่ (ยวี่) ถึงลวี่กุ่ย หรือเซี่ยเจี๋ย ในระยะเวลา 400 กว่าปี มีกษัตริย์ครองบัลลังก์ 17 พระองค์ มีการสืบทอดอำนาจถึง 14 ชั่วคน การก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยซึ่งมีรากฐานของอำนาจ...อ่านต่อ

ราชวงศ์ซาง [1700-1027 ก่อนคริสตกาล]

สร้างราชวงศ์ใหม่ด้วยวิธีการสงคราม ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ หรือประชาชน ในฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ ถ้าคนธรรมดาผิดพลาดอย่างมากก็แค่ทำให้ตนเองหรือคนบางคนเสียหาย แต่หากกษัตริย์ทำผิดจะทำให้ประชาชนและประเทศเสียหาย ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จีนหลายพันปีที่ผ่านมา กษัตริย์ที่ทำให้บ้านเมืองและประชาชนเสียหายมีจำนวนไม่น้อย กษัตริย์ที่ไม่สร้างคุณูปการใดๆ เลยมีจำนวนมากย...อ่านต่อ

ราชวงศ์โจวตะวันตก [1027-771 ก่อนคริสตกาล]

ต้นกำเนิดราชวงศ์โจวตะวันตก เล่ากันว่าพระเจ้าโจวเหวินหวัง (จีซาง) เป็นเจ้าเมืองที่มีความสามารถอีกทั้งมีคุณธรรมสูงส่ง ท่านได้พัฒนาเครื่องหมาย ปา กว้า ที่ฝูซีประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นเครื่องหมาย 64 เครื่องหมาย เพื่อนำมาอธิบายกฎการเปลี่ยนแปลงของบุคคล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม จีซางได้รวบรวมสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบมาเป็นหนังสือชื่อว่าโจวอี้ โจวมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เดิมอาศัยอยู่ในแถบเสียกาน ต่อมาอพ...อ่านต่อ

ราชวงศ์โจวตะงันออก [771 -221 ก่อนคริสตกาล]

ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตกของราชวงศ์ หลังจากที่ราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลาย พระเจ้าโจวผิงหวังเป็นโอรสของพระเจ้าโจวโยวหวัง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวตะวันตกได้ขึ้นครองราชย์บัลลังก์ และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองซีอัน มาที่เมืองลั่วหยาง ในประวัติศาสตร์จีนจึงเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์โจวตะวันออก ถ้าหากลองสังเกตประวัติศาสตร์จีน จะพบว่าชื่อของราชวงศ์ต่างๆ มักจะมีคำบอกทิศทาง อย่างเช่น ราช...อ่านต่อ

ราชวงศ์ฉิน [221-207 ก่อนคริสตกาล]

หลี่ปู้เหว่ย กับ จักรพรรดิจิ๋นซี (ฉินสือหวงตี้) ในสมัยจ้านกั๋ว (จั่นกว๋อ) แคว้นฉินใช้หลักนโยบายตีสนิทแคว้นไกล โจมตีแคว้นใกล้ เจ้าแค้วนฉินได้คัดเลือกโอรสองค์หนึ่ง จากทั้งหมดกว่า 20 องค์ นามว่า จื่อฉู่ ไปเป็นตัวประกันที่แคว้นจ้าว เพราะพระโอรสองค์นี้เป็นพระโอรสที่ไม่มีความสำคัญต่อแคว้นฉินเลย แต่คหบดีใหญ่นาม หลี่ปู้เหว่ย กลับคิดว่าจื่อฉู่ผู้นี้เป็นคนที่หาได้ยาก จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะตีสนิทกับจื่อฉ...อ่านต่อ

ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก [206 ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 9]

ราชวงศ์ฮั่นสถาปนาโดยหลิวปัง หรือปฐมกษัตริย์ฮั่นเกาจู่ ซึ่งถือเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์ที่ 2 ของชนชาติจีนที่สามารถรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง ราชวงศ์ฮั่นแบ่งเป็น2ช่วง ราชวงศ์ฮั่นตอนต้นมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่นครฉางอัน จึงได้รับการขนานนามว่าฮั่นตะวันตก เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลายได้ย้ายเมืองหลวงมายังนครลั่วหยาง เรียกว่าฮั่นตะวันออก เซี่ยงหวี่กับหลิวปัง หลิวปังผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นนั...อ่านต่อ

ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก [ค.ศ. 24-220]

จักรพรรดิหลิวซิ่ว ตอนปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตก หวังหม่าง ถอดถอนหยูจื่ออิง ยุวกษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ โดยจัดระเบียบการปกครองใหม่และก่อตั้งราชวงศ์ซินขึ้น แต่ความล้มเหลวของระเบียบใหม่ได้สร้างกระแสต่อต้านจากประชาชน เกิดเป็นกบฏชาวนาในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กองกำลังคิ้วแดง ที่นำโดยฝานฉง จากแถบซานตง และกองกำลังลี่ว์หลิน ซึ่งนำโดยหลิวซิ่ว จากหูเป่ย เป็นต้นโดยในบรรดากองกำลั...อ่านต่อ

ราชวงศ์เว่ย หรือ ยุคสามก๊ก [ค.ศ. 220-280]

การก่อตั้งสามก๊ก ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เกิดกบฏโพกผ้าเหลืองทางภาคเหนือ เข้าล้มล้างราชวงศ์ฮั่นตะวันออก บรรดาเจ้าเมืองที่มีกำลังกล้าแข็ง ต่างก็ฉกฉวยโอกาสนี้พากันตั้งตนเป็นใหญ่ ต่อสู้แย่งชิงอำนาจ จนท้ายสุดหลงเหลือเพียง 3 กลุ่มอำนาจใหญ่นั่นคือ ก๊กวุ่ย ของโจโฉ (เฉาเชา) ก๊กสู หรือจ๊กก๊ก ของเล่าปี่ (หลิวเป่ย) และก๊กอู๋ หรือง่อก๊ก ของซุนกวน (ซุนฉวน) หรือที่เรารู้จักกันในนามของ ‘ สาม ก๊ก ' นั่...อ่านต่อ

ราชวงศ์จิ้นตะวันตก [ค.ศ. 265-316]

ซือหม่าอี๋ (สุมาอี้) กับการขึ้นมามีอำนาจของสกุลซือหม่า (สุมา) ตอนปลายสมัยสามก๊ก จ๊กและวุ่ยมีการทำสงครามกันทุกปี ซือหม่าอี๋ (สุมาอี้) ได้อาศัยความเฉลียวฉลาดของตนต้านทานการโจมตีจากจ๊กซึ่งนำโดย จูเก่อเลี่ยง (จูกัดเหลียง) จนมีความดีความชอบ และได้รับความไว้วางใจในราชสำนักวุ่ยไม่น้อย หลังจากซือหม่าอี๋ (สุมาอี้) เสียชีวิตลง ลูกชายของเค้า ซือหม่าเจา ขึ้นมากุ่มอำนาจของแคว้นวุ่ย และต่อมาในปีคริสตศักราช 26...อ่านต่อ

ราชวงศ์จิ้นตะวันออก [ค.ศ. 317-420]

การรวบรวมชนชาติใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์จิ้นตะวันออกก่อตั้งขึ้นหลังจากการอพยพหนีสงครามจากทางภาคเหนือโยกย้ายราชธานีของเหล่าข้าราชสำนักจิ้นลงสู่ภาคใต้ ภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์จิ้นตะวันตก โดยที่บุคค,ชั้นสูง ขุนนางผู้ใหญ่ และเหล่าคหบดีใหญ่ทางภาคใต้ของจีนได้ทำการยก ซือหม่าลุ่ยขึ้นเป็นฮ่องเต้แห่งราชวงศ์จิ้นตะวันออก โดยตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเจี้ยนคังหรือเจียงหนัน (นานกิง) ซึ่งแม้ว่าจ...อ่านต่อ

ราชวงศ์ใต้ [ค.ศ. 420-588]

ค.ศ. 420 ราชวงศ์จิ้นตะวันออกล่มสลาย ทางภาคใต้ของจีนได้ปรากฏราชวงศ์ที่ก้าวขึ้นปกครองดินแดนทางตอนใต้ของจีน 4 ราชวงศ์ตามลำดับ ได้แก่ ซ่ง ฉี เหลียง และเฉิน โดยมีระยะเวลาในการปกครองค่อนข้างสั้นรวมแล้วเพียง 95 ปีเท่านั้น ในบางราชวงศ์ที่สั้นที่สุด มีเวลาเพียง 23 ปีเท่านั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่จีนมีอัตราการผลัดแผ่นดินสูงมาก ซ่ง (ค.ศ. 420 – 479) หลิวอี้ว์ ผู้สถาปนาราชวงศ์ซ่ง ซึ่งได้พัฒนาตัวเองจนเข้มแข็งข...อ่านต่อ

ราชวงศ์เหนือ [ค.ศ. 420 – 589]

หลังจากราชวงศ์จิ้นตะวันออก(ทางใต้)และยุค 16 แคว้น(ทางเหนือ) สิ้นสุดลง สภาพบ้านเมืองแบ่งแยกออกเป็นเหนือใต้ตั้งประจันหน้ากัน โดยราชวงศ์เหนือ (ค.ศ. 386 – 581) ต่อเนื่องจากยุค 16 แคว้น ปกครองโดยราชวงศ์เป่ยวุ่ยหรือวุ่ยเหนือ ซึ่งต่อมาแตกแยกออกเป็นวุ่ยตะวันออก และวุ่ยตะวันตก วุ่ยตะวันออกถูกกลืนโดยเป่ยฉี ส่วนเป่ยโจว เข้าแทนที่วุ่ยตะวันตก ต่อมาเป่ยโจวรวมเป่ยฉีเข้าด้วยกันอีกครั้ง ส่วนราชวงศ์ใต้ (ค.ศ. 420 – ...อ่านต่อ

ราชวงศ์สุย [ค.ศ. 581-617]

ปลายราชวงศ์เหนือใต้ หลังจากได้ผ่านการแบ่งแยกและสู้รบกันมากว่า 270 ปี ราษฎรต่างก็มุ่งหวังการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งอีกครั้ง แต่ว่า ราชวงศ์เป่ยโจวทางเหนือและราชวงศ์เฉินทางตอนใต้ต่างไม่มีศักยภาพพอ ต่อเมื่อหยางเจียนเข้ายึดอำนาจทางการเมืองการปกครองของราชวงศ์เป่ยโจว สถาปนาราชวงศ์สุย ภารกิจการรวมแผ่นดินจึงตกเป็นของหยางเจียนหรือสุยเหวินตี้ และในปี ค.ศ. 589 ราชวงศ์สุยได้กำจัดแคว้เฉิน ซึ่งเป็นแคว้นสุดท้ายในสมัย...อ่านต่อ

ราชวงศ์ถัง [ค.ศ. 618-907]

สถาปนาราชวงศ์ถัง ปฐมกษัตริย์ถังเกาจู่หรือหลี่ยวน ถือกำเนิดในเชื้อสายชนชั้นสูงจากราชวงศ์เหนือ มีความเกี่ยวดองสายเครือญาติกับปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุยอย่างใกล้ชิด ครั้นถึงปลายราชวงศ์สุย แผ่นดินอยู่ในสภาพระส่ำระสายจากกลุ่มกองกำลังต่างๆที่ลุกฮือขึ้น ปี 617 หลี่ยวนที่รักษาแดนไท่หยวน ตกอยู่ในภาวะล่อแหลม เนื่องจากไท่หยวนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่มกองกำลังต่างต้องการแย่งชิง ขณะเดียวกันก็ทราบว่าสุยหยางตี้...อ่านต่อ

ยุค 5 ราชวงศ์ 10 แคว้น

ยุคอู่ไต้สือกั๋ว (ห้าราชวงศ์สิบแคว้น) เป็นช่วงที่ประเทศจีนวุ่นวาย และเกิดความเสียหายมากที่สุดช่วงหนึ่ง นับตั้งแต่กษัตริย์ไปจนถึงขุนนางชั้นผู้น้อย ยากที่จะหาผู้ที่มีความเมตตาได้ อีกทั้งเกิดสงคราม มีการเพิ่มภาษี แม้แต่เมืองที่มีชื่อเสียงอย่างเมืองฉางอานและลั่วหยางก็ยังถูกเผาทำลาย ดังนั้นคนโบราณจึงเรียกยุคนี้ว่า อู้จี้ (ห้ายุคยอดแย่) หมายถึงยุคที่แย่ที่สุด 5 สมัย อย่างเช่น เครื่องมือทรมานนักโทษที่โฆด...อ่านต่อ

ราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ. 960–1127)

จักรพรรดิใจเด็ด จ้าวควงอิ้น แผ่นดินภาคกลางปลายยุคอู่ไต้สือกั๋ว ภายหลังโจวซื่อจง แห่งราชวงศ์โฮ่วโจวสิ้น(ราชวงศ์สุดท้ายในห้าราชวงศ์) ภายในราชสำนักอยู่ในภาวะตึงเครียด ภายนอกเผชิญภัยคุกคามจากทัพเหลียว ปี 960 เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงที่อำเภอเฉินเฉียว เจ้าควงอิ้น ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพรักษาวังหลวง บัญชาการกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานั้น ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนายทัพใต้ร่มธง ก่อรัฐประหารบีบให้โจ...อ่านต่อ

ราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127–1279)

แม่ทัพเยวี่ยเฟย (งักฮุย) ถ้าหากเคยอ่านนวนิยายเรื่องมังกรหยกของกิมย้งมาแล้ว ในนวนิยายเรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงชนเผ่าต่างๆ มากมาย ที่ต้องการหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนั้นก็คือ เยวี่ยอู่มู่อี้เหวิน หรือหนังสือที่รวบรวมผลงานเขียนของแม่ทัพ เยวี่ยอู่มู่ เพราะเชื่อกันว่าเป็นบันทึกที่มีเรื่องราวของยุทธศาสตร์และพิชัยสงครามที่วิเศษยิ่งของแม่ทัพเยวี่ยอู่มู่ ส่วนเยวี่ยอู่มู่ผู้นี้ก็คือ แม่ทัพเยวี่ยเฟย หรื...อ่านต่อ

ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1206–1368)

หนึ่งร้อยปีแห่งราชวงศ์หยวน เจิงจื่อซือฮั่น (เจงกิสข่าน) ทรงก่อตั้งราชวงศ์มองโกล ทรงนำทัพโจมตีประเทศในแทบเอเชียตะวันตกทั้งหมดสามครั้ง สร้างอิทธิพลไปไกบถึงทวีปยุโรปต่อมาราชวงศ์มองโกลได้ร่วมมือกับราชวงศ์ซ่งใต้โค่นล้มแคว้นจินในปี ค.ศ.1234 และในปี 1271 ฮูปีเล่ ได้ก่อตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาและได้ทำการล้มล้างราชวงศ์ซ่งใต้ในปี ค.ศ.1279 หลังจากที่สถาปนาราชวงส์หยวนขึ้นแล้ว ฮูปิเล่ทรงใช้ชาวฮั่นเป็นจำนวนมาก...อ่านต่อ

ราชวงศ์หมิง (เหม็ง) (ค.ศ. 1368–1644)

การย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเป่ยจิง ราชวงศ์หมิงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1368 ก่อนที่จะถูกราชวงศ์ชิงรวมประเทศในปี ค.ศ.1644 รวมเวลาทั้งหมด 276 ปี มีจักรพรรดิทั้งสิ้น 16 พระองค์ จักรพรรดิจูหยวนจาง (จูหยวนจัง) หรือ หงอู่ฮ่องเต้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง พระองค์ทรงดำเนินการปฏิรูประบบการเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ ของระบบเก่าเป็นแบบครบวงจร ทรงรวมอำนาจด้านการเมือง การทหาร และตุลาการไว้ที่พระองค์ ระบบการป...อ่านต่อ

ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1616–1911)

จักรพรรดิหนุ่ม จักรพรรดิคังซีได้ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุได้ 8 พรรษา ตอนนั้น เอ๋าไป้ กุมอำนาจในวัง วันหนึ่งฆ่าขุนนางฝ่ายบุ๋นอีกวันฆ่าคนนางฝ่ายบู๊ตามอำเภอใจ ไม่เห็นฮ่องเต้อยู่ในสายตา และหวังว่าสักวันหนึ่งตนจะได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแทน มีอยู่วันหนึ่งเอ๋าไป้กำลังคิดจะฆ่าขุนนางอีกคนหนึ่ง แต่จักรพรรดิคังซีมิทรงเห็นชอบด้วย เค้าโมโหมากเดินขึ้นไปที่ราชบัลลังก์จับฉลองพระองค์ขององค์จักรพรรดิคังซีเอาไว้ แ...อ่านต่อ

 
     
     




Username

Password