สามก๊ก
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.

  คำคมสามก๊ก  
 
คำคมสามก๊ก ชุดที่ 1

อันผู้มีสติปัญญานั้น ถ้าจะคิดสิ่งใดก็กว้างขวางโอบอ้อมอารี อุปมาเหมือนกับว่า บุคคลกลืนแก้วอันเป็นทิพย์ไว้ในท้อง ถ้าไปสถานที่ใดถึงเวลาค่ำมืด ก็เล็ดลอดสว่างไปด้วยรัศมีแห่งแก้วนั้น ถ้าคิดสิ่งใดก็รู้จักทีหนัก ทีเบาได้ รู้จักยักย้ายถ่ายเทมิให้ผู้ใดล่วงรู้ถึง จึงจะนับได้ว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้ง ผู้นำที่แท้จริง ไม่กระหายที่จะเป็นหัวหน้า ไม่แสวงหาลูกน้อง แต่เมื่อคราวได้เป็น ก็รับภา...อ่านต่อ

คำคมสามก๊ก ชุดที่ 2

ความดีและความชั่ว สัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ทุกตัว ถ้าคนทำร้ายคนได้ไม่เลือกหน้า คนนั้นเลวกว่าสัตว์ ผู้มีความรอบรู้ มีฝีมือ มีความกล้าหาญ นับว่าเป็นคนสำคัญของแผ่นดิน ในยุคสมัยหนึ่งก็ใช่ว่าจะมีมากมาย ควรจะรักษาตัวไว้ในทางธรรม พึงดำเนินชีวิตอย่าให้ตกต่ำ อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเหตุการณ์ บ้านเมืองยังต้องการคนอย่างท่านช่วยแก้ไข ขอให้ท่านคิดการทำนุบำรุงแผ่นดิน บำรุงชาติบ้านเมืองให้เกิดความร่วมเย็นเถ...อ่านต่อ

คำคมสามก๊ก ชุดที่ 3

ธรรมดาพี่น้องกัน ก็เหมือนหนึ่งแขนซ้ายแขนขวา การตัดแขนซ้ายขวานั้นย่อมไม่ควร ถ้าท่านทำร้ายพี่น้องก็เหมือนทำร้ายตัวเอง ผู้ที่ทำร้ายตัวเองได้ ใครเขาจะคบหาสมาคม อันการสงคราม ใช่ว่ามีทหารมากจึงจะได้ชัยชนะหามิได้ แม้มีกำลังน้อยแต่มากความสามารถ รู้กลวิธี ชำนาญการรบกว่าก็อาจได้ชัยชนะ ประมาณตนให้ดีเสียก่อนสู้กับข้าศึก รู้ว่าแพ้ก็อย่าเข้าต่อกร หากรู้ว่าชนะจึงค่อยสู้ แผ่นดินและบ้านเมือง แผ...อ่านต่อ

คำคมสามก๊ก ชุดที่ 4

การสงครามถ้าทหารมาก จะลวงเอาชัยชนะข้าศึก ก็ทำเงียบสงบไว้ดูมีทหารน้อยลวงเอาให้ข้าศึกไว้ใจ ถ้าทหารน้อย เห็นจะทำการเอาชัยชนะไม่ได้ก็ทำดุจทหารมาก หวังจะให้ข้าศึกคร้ามมิให้ยกเข้าหักโหมได้ ก่อนตายจากโลกนี้ อย่าลืมหนี้ อย่าลืมบุญคุณ ที่ต้องทดแทน และอย่างลืมความแค้นที่ต้องให้อภัย ทั้งลูกทั้งเมียใครๆก็รัก แต่ชาติบ้านเมืองก็ต้องรักด้วย ไม่มีชาติบ้านเมืองแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร อย่าส...อ่านต่อ

 
     
     
Username

Password