Author: ThaisamkokAdmin

ขงสิ้ว

ขงสิ้ว (Kong Xiu) เป็นนายทหารของเตียวสิ้ว ต่อมาเมื่อเตียวสิ้วสวามิภักดิ์เข้าร่วมกับกองทัพโจโฉ ขงสิ้วก็ได้ติดตามมาด้วย โดยโจโฉแต่งตั้งให้ขงสิ้วเป็นด่านเฝ้าด่านระหว่างเมือง

Read more …

ขงมอ

ขงมอ (Kong Zhou) เป็นผู้ตรวจการณ์อิจิ๋วและเป็นหนึ่งในขุนศึกที่เข้าร่วมกองทัพ18หัวเมืองปราบตั๋งโต๊ะเมื่อครั้งตั๋งโต๊ะยึดอำนาจในเมืองหลวง หลังจากขงมอถึงแก่กรรม อ้วนสุดได้ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจการณ์อิจิ๋วแทน

ขงจี

ขงจี (Gong Zhi) เป็นขุนนางของกิมสวนแห่งเมืองบุเหลง หลังจากเสร็จศึกผาแดงกองทัพเล่าปี่รุกเข้ามาโจมตีหัวเมืองเกงจิ๋วทางใต้ โดยส่งเตียวหุยมาโจมตีเมืองบุเหลง ขงจีได้แนะนำให้กิมสวนยอมแพ้ต่อเตียวหุย กิมสวนไม่พอใจจึงสั่งให้เอาตัวขงจีไปประหารเสียแต่ขุนนางในเมืองต่างขอชีวิตไว้

Read more …

โกหยิว

โกหยิว (Gao Rou) เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งวุยก๊ก โกหยิวเป็นญาติผู้น้องของโกกัน เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว และได้มารับราชการอยู่กับวุยก๊กหลังจากที่โจโฉพิชิตอ้วนเสี้ยวได้ โกหยิวสร้างผลงานไว้กับวุยก๊กมากมายทั้งด้านกฏหมาย ด้านการบริหาร และด้านการทหาร

Read more …

โกเสียง

โกเสียง (Gao Xiang) เป็นนายทหาร 1 ใน 30 คนที่ขงเบ้งคัดเลือกให้ติดตามไปรบทางเหนือกับวุยก๊ก เมื่อครั้งที่สุมาอี้ยกทัพบุกตำบลเกเต๋ง ขงเบ้งได้ให้ม้าเจ๊กไปรักษาตำบลเกเต๋งเอาไว้ และแต่งตั้งให้โกเสียงคุมทหาร 10,000 คนไปรักษาเมืองหลิวเซีย เพื่อรอจังหวะสนับสนุนช่วยม้าเจ๊กที่ตำบลเกเต๋ง 

Read more …

โกเสง

โกเสง (เกาเซิง Gao Sheng) เป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏโจรโพกผ้าเหลือง ได้ติดตามเตียวโป้ซึ่งนำโจรโพกผ้าเหลืองประมาณแปดหมื่นนายไปตั้งอยู่ที่หลังเขาแห่งหนึ่ง

Read more …

โกลำ

โกลำ (Gao Lan) เป็นแม่ทัพคนสำคัญของอ้วนเสี้ยว ได้รับความไว้วางใจจากอ้วนเสี้ยว เมื่อครั้งที่โจโฉลอบนำกองทัพเข้าโจมตีค่ายเสบียงของอ้วนเสี้ยวที่อัวเจ๋า โดยการส่งให้เตียวคับและโกลำบุกไปโจมตีค่ายหลักของโจโฉ แต่การโจมตีของเตียวคับและโกลำถูกทัพของแฮหัวตุ้นตีแตกพ่าย

Read more …

โกภาย

โกภาย (Gao Pei) เป็นขุนนางในสังกัดของเล่าเจี้ยง เป็นผู้ดูแลรักษาด่านโปยสิก๋วน เมื่อเกิดศึกระหว่างเตียวฬ่อและเล่าเจี้ยง เล่าเจี้ยงคิดที่จะเชิญเล่าปี่เข้ามาช่วย แต่โกภายได้ยื่นหนังสือคัดค้านหลายครั้งหลายหนเนื่องจากคิดเห็นว่าเล่าปี่ไม่จริงใจในที่สุดเล่าเจี้ยงก็มีความคิดที่จะลอบสังหารเล่าปี่โดยมอบภารกิจนี้ให้กับโกภายและเอียวหวย

Read more …

โกเตง

โกเตง (Ge Ding) เป็นนายทหารในสังกัดของไทสูจู้ เคยพยายามที่จะลอบเข้าไปสังหารเตียวเลี้ยว แต่เตียวเลี้ยวรู้ความเคลื่อนไหวของโกเตง จึงทำให้โกเตงโดนจับและถูกนำตัวไปประหารในที่สุด

โกเตง

โกเตง (Gao Ding) เป็นเจ้าเมืองอวดจุ้น คิดกบฏต่อพระเจ้าเล่าเสี้ยนแห่งจ๊กก๊ก โดยสมคบคิดกับเบ้งเฮ็กยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองเองเฉียง โดยให้โกเตงร่วมมือกับยงคีเจ้าเมืองเกียมเหลง จูโพเจ้าเมืองโคกุ้น เข้าโจมตีกองทัพจ๊ก

Read more …